E6 slik Nye Veier planlegger den i Berkåk.
E6 slik Nye Veier planlegger den i Berkåk. (Illustrasjon: Nye Veier)

E6 Ulsberg-Vindåsliene

Spansk entreprenør går videre i konkurransen om E6 i Trøndelag

Nye Veier har valgt ut spanske FCC. Johs. J. Syltern og Rambøll er med på laget.

Nye Veier har besluttet at FCC Construcción S.A, sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Norge, går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Fire prekvalifiserte søkere gikk videre i konkurransen i mai i år: Tre utenlandske og kun en norsk entreprenør.

Kontrakten har en antatt verdi på cirka 2,6 milliarder kroner eks. mva., og ble lyst ut i mars i år.

Nye Veiers skisse av E6-strekningen Ulsberg-Vindåsliene. Illustrasjon: Nye Veier

– FCC har god erfaring med lange tunneler, broer og å flytte store mengder masse langs et relativt stort geografisk område. Det var også dette selskapet som totalt sett svarte best ut fra prestasjonsmålene, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier i meldingen.

Spanske FCC er med i en av de fem grupperingene som tidligere i dag ble kvalifisert i konkurransen om E6 Moelv-Roterud.

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Strekningen er 25 kilometer lang, og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2 km) samt flere bruer og betongkonstruksjoner.

Ifølge Nye Veier er prestasjonsmålene for E6 Ulsberg-Vindåsliene disse: 

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv. 
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering. 
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.
  • Optimalisere involveringen av kontraktsmedhjelperne i realiseringen av prosjektmålene.

  • Nye Veier: Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt

Utenlandsk nytenkning - lokal kunnskap

Spanske FCC har fått det lokale firmaet Johs. J. Syltern med på laget, hvor personell fra Syltern også vil bekle nøkkelposisjoner i prosjektet. Syltern er kjent i bransjen som spesialister på blant annet masseflytting, terrengarbeid og vei-, vann- og avløpsarbeid.

– Vi er veldig glade for at FCC og Syltern har inngått dette samarbeidet. På den måten får vi nye ideer og løsningsvalg fra et stort internasjonalt selskap samtidig som vi får lokal kunnskap fra et trøndersk selskap. Og sammen med Rambøll som rådgiver, tror vi at dette kan bli veldig bra, sier prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag, Johan Arnt Vatnan i pressemeldingen.

Kontraktsformen er integrert samhandlingskontrakt med målpris. Planlagt byggestart er i midten av 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk innen utgangen av 2023.

Konkurransen gjennomføres som en «Best Value Procurement»-anskaffelse. Den avsluttende fasen av anskaffelsen betegnes som konkretiseringsfasen, hvor FCC skal underbygge sitt skriftlige tilbud ovenfor Nye Veier. Dersom dette går som planlagt vil kontrakten mellom partene signeres i midten av november.

Forsiden akkurat nå