Fem utenlandske selskaper og konstellasjoner er prekvalifisert i konkurransen om å få bygge ny E6 mellom Moelv og Roterud, inkludert ny bru over Mjøsa.
Fem utenlandske selskaper og konstellasjoner er prekvalifisert i konkurransen om å få bygge ny E6 mellom Moelv og Roterud, inkludert ny bru over Mjøsa. (Ill: Nye Veier)

E6 over Mjøsa

Ingen norske entreprenører ville bygge ny E6 med bru over Mjøsa

Spanske, italienske, belgiske, japanske og kinesiske firmaer er med videre i konkurransen.

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge Nye Veiers E6-utbygging mellom Moelv og Roterud. I dette prosjektet inngår også bygging av ny bru over Mjøsa. Det kommer fram på en pressekonferanse byggherren Nye Veier avholder om prosjektet.

Ingen av de fem entreprenørene er norske, og det var heller ingen norske entreprenører blant de åtte som hadde meldt seg på prekvalifiseringen da fristen gikk ut i begynnelsen av september, sier Nye Veiers prosjektdirektør Øystein Moshagen til Veier24.

– Åtte selskaper synes vi var veldig bra, og det er gledelig at så mange var interessert. Det var ingen norske blant dem, men det kom ikke som noen overraskelse.

– Hvorfor ikke det?

– Vi har fått beskjed gjennom mange leverandørmøter at de norske entreprenørene ikke satser på store bruer og Mjøsbrua. Men mange har sagt de vil være med som underentreprenører, og AF-gruppen er allerede inne som underleverandør i Joint Venture-grupperingen til Besix og Rizzani de Eccher, registrerer vi.

Moshagen regner med at det vil komme inn flere andre norske entreprenører inn på leverandørsiden i prosjektet.

– Det er også gledelig at flere av de prekvalifiserte har tatt med norske rådgivingsselskaper som vi kjenner fra før, og som kjenner strekningen fra før, sier han.

Tre joint venture-selskaper

De fem grupperingene som er med videre i konkurransen, er:

FCC Construccion SA (Spania)
Rådgivere:
Rambøll Norge
L2 Arkitekter
Rambøll Danmark
Ramboll UK Limited

Joint venture: Obrascon Huarte Lain S.A. (Spania)/Salini Impregilo S.p.A. (Italia)
Rådgivere:
Sweco Norge
Carlos Fernandez Casado S.L.

Joint venture: N.V. BESIX SA (Belgia)/Rizzani de Eccher S.p.A. (Italia)
Rådgivere:
Multiconsult Norge
AF Gruppen Norge
Aarsleff Norge

Joint venture: Itinera S.p.A. (Italia)/IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. (Japan)
Rådgivere:
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
ViaNova Plan og Trafikk AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)

China Communications Construction Company (CCCC) Ltd. (Kina)
Rådgivere:
China First Highway Engineering Co. Ltd
CCCC Highway Consultants Co. Ltd.
CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.

– Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er store utenlandske entreprenører som er i føringen i selve konkurransen, men de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Stor interesse

Strekningen Moelv-Roterud er på cirka 11 kilometer. Av dette utgjør den nye brua over Mjøsa ca. 1,6 kilometer. Det er omtrent 75 meter dypt på det dypeste i korridoren der brua skal bygges.

Nye Veier har tidligere fortalt at interessen for prosjektet har vært stor, også blant norske entreprenører.

– Vi har hatt i underkant av 50 møter med både nasjonale og internasjonale entreprenører som har vært spesielt interessert i bruprosjektet over Mjøsa, sa prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, Øyvind Moshagen da fristen for å melde seg til prekvalifiseringen gikk ut i begynnelsen av september.

Norske krefter har ivret for at den nye brua skal bygges i tre, og Moshagen fortalte at flere av møtene hadde vært med norske leverandører innen tre og betong. 

– Brukonsept er plassert øverst på lista over kriteriene for valg av entreprenør. Betyr det at dere også har tre som favorittmateriale?

– Det er ikke en rangert liste, men brukonseptet er et av fem viktige parametre. Vi har ikke noe favorittmateriale, og nevner ingen materialer i konkurranseutlysningen fordi vi vil ha en åpen konkurranse der innovasjon og gode løsninger avgjør hvem som vinner.

– Men hvis alle andre parametre er like, har dere da et favorittmateriale?

– Sjansen for at flere tilbud står likt på alle parametre, er liten. Vi har hatt 12 konkurranser på store byggekontrakter i Nye Veier, og det har alltid vært relativt lett å kåre det beste tilbudet. Og vi har ikke noe favorittmateriale. Vi er bare ute etter å få det beste konseptet, og vi er klare for de materialene som måtte bli brukt i det konseptet, sier Moshagen.

Vil ha brua så miljøvennlig som mulig

Nye Veier skriver at i selve tilbudskonkurransen vil følgende kriterier være viktige for valget av entreprenør:

  • Brukonsept
  • CO2 og miljø
  • Kompetanse og erfaring
  • Gjennomføringsplan
  • Kostnadseffektive løsninger

– Nye Veier skal søke å finne best mulig løsning for kryssing av Mjøsa gjennom samhandling med entreprenør, rådgivere og interessenter. Da er både bærekraft, tekniske løsninger og teamene vi skal jobbe sammen med sentrale, forklarer Moshagen.

Han sier i pressemeldingen fra selskapet at Nye Veier gir industrien og leverandørene muligheter til å levere innovative løsninger gjennom betydelig frihetsgrad knyttet til design, materialvalg og teknologi.

– Tilbyderne skal komme opp med det mest miljøvennlige brukonseptet, samt at vi vil evaluere på blant annet klimafotavtrykk. Nye Veier vet ikke i dag hva som er den mest miljøvennlig kombinasjonen av materialer til eksempelvis en ny bru over Mjøsa, men vi forventer de beste løsningene gjennom denne konkurransen og prosessen, sier prosjektdirektøren.

Totalentreprise i samhandlingskontrakt

Det er allerede vedtatt en kommunedelplan for E6-prosjektet. Kontraktstrategien er totalentreprise med prosjektutvikling og optimalisering i en såkalt samhandlingskontrakt. Der skal entreprenør og rådgivere gjøre en detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier, skriver Nye Veier i sin pressemelding.

Det er ventet at byggestart kan skje første kvartal 2021, mens valg av entreprenør skjer i april 2020. Ny E6 Moelv-Roterud har en kontraktsverdi beregnet til 2,5 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå