Nordisk Bergteknik består av 16 selskaper i Norge og Sverige.
Nordisk Bergteknik består av 16 selskaper i Norge og Sverige.

Nordisk fjellsprengningsfirma noteres på Stockholmsbørsen

Etter en rekke oppkjøp av norske fjellsprengning-, fundamentering- og fjellsikringselskaper rigger Nordisk Bergteknik seg for et voksende marked for infrastruktur- og samferdselsprosjekter gjennom notering på Nasdaq Stockholm.

– Børsnoteringen gir oss en finansiell styrke som gjør at vi kan bygge en enda sterkere posisjon i det nordiske markedet, sier Oddbjørn Røed, landsjef for den norske delen av konsernet som består av 16 selskaper i Norge og Sverige i en pressemelding.

Les også

Aggressiv oppkjøpsstrategi

Med Pegroco Invest på eiersiden har Nordisk Bergteknik hatt en offensiv oppkjøpsstrategi siden starten i 2016.

Først ute var Vestfold Fjellboring og Norsk Fjellsprengning, som selv har historie tilbake til henholdsvis 1966 og 2004, og siden er også Songdalen Fjellsprenging, Fjellsprenger og nå sist Visinor og Gjerden Fjellsikring kommet til.

Oddbjørn Røed er landssjef for Nordisk Bergteknik i Norge

– Selskapene er tradisjonsrike aktører fra Kristiansand i sør til Narvik i nord. De er blitt en del av Nordisk Bergteknik fordi de har en attraktiv spisskompetanse som gjør at vi kan være en strategisk partner for entreprenørene på de aller største infrastrukturprosjektene, samtidig som selskapene fortsatt er smidige og har lokalkunnskapen som er etterspurt på mindre oppdrag. Å kunne tilby både helhetlige tjenester og effektive leveranser, har vist seg å være en attraktiv posisjon, sier Røed.

Les også

Prises til 1,3 milliarder SEK

Børsnoteringen 12. oktober innebærer en nyemisjon i tillegg til at hovedeier Pegroco Invest AB vil selge seg noe ned.

Totalt prises Nordisk Bergteknik til cirka 1,3 milliarder svenske kroner. I prospektet heter det at noteringen er ventet å fremme konsernets operasjonelle strategi og fortsatt vekst.

– Vi opererer i et stort og voksende marked med en høy andel sluttkunder fra offentlig sektor. Her er det fortsatt store behov for utbygginger og vedlikehold innen samferdsel, samtidig som det grønne skiftet vil kreve en helt ny og kompletterende type infrastruktur og stedsutvikling. Dette er trender vi som en ledende aktør innenfor vårt område vil tjene på i lang tid fremover, sier styreleder Mats O. Paulsson.

VD Andreas Christoffersson varsler at konsernet både sikter mot organisk vekst og flere oppkjøp. Oddbjørn Røed bekrefter at flere av disse gjerne kan komme i Norge.

Les også

– Klare for å bygge landet

I likhet med styreleder Mats O. Paulsson trekker Røed frem det offentliges satsing på infrastruktur, der den norske regjeringen gjennom Nasjonal transportplan har satt av 1.200 milliarder kroner til samferdselsprosjekter for perioden 2022-2033.

Nordisk Bergteknik er involvert i flere signalprosjekter som den nye Fornebubanen og Intercity-utbyggingen, mens samarbeidet med Veidekke på Vindpark Mosjøen er et frampek på nye vekstområder.

– Vi ser ingen nedgang ti år fram i tid, tvert i mot skal markedet fortsette å vokse. Med økte muskler gjennom børsnotering er vi klare for å bygge landet, sier Oddbjørn Røed.

Les også

Forsiden akkurat nå