Lærdalstunnelen i år 2000. Selve rehabiliteringen av den over 24 kilometer lange tunnel var tenkt å starte høsten 2021. Nå blir det ikke noe før i 2022.
Lærdalstunnelen i år 2000. Selve rehabiliteringen av den over 24 kilometer lange tunnel var tenkt å starte høsten 2021. Nå blir det ikke noe før i 2022. (Foto: Marit Hommedal/Scanpix)

Verdens lengste veitunnel er 20 år

Lærdalstunnelen må gjennom KS2: Oppgraderingen blir utsatt i ett år

Vegvesenet håpet å være i gang med den første kontrakten til høsten. Men slik gikk det ikke.

I mars i år lyste Vegvesenet ut den første, lille kontrakten i det enorme oppgraderingsprosjektet for Lærdalstunnelen på E16, og den handlet om ventilasjon. 

I april hadde tre firmaer gitt pris på å levere to enorme sjaktventilatorer til Lærdalstunnelen.

Men nå er konkurransen avlyst og det hele er satt på vent.

Årsak: Samlet kostnadsramme for Lærdalstunnelen overstiger en milliard kroner. Da må hele prosjektet gjennomgås av en uavhengig tredjepart i en såkalt Kvalitetssikring 2 (KS2).

– Vi håpet at kontrakten om tunnelventilasjon kunne vært trukket ut, slik at kostnadsrammen ikke oversteg en milliard kroner. Men det ønsket ikke Vegdirektoratet, som vil se på hele prosjektet under ett. KS2 pågår nå, og konsulentene har sagt at de vil kunne levere en sluttrapport i siste del av september, sier Rune Sandven til Veier24. Han er prosjektleder for tunneloppgraderingene på riksveiene på Vestlandet.

– Det kan komme midler til prosjektet i 2022. Ventilasjonskontrakten kan vi nok tidligst lyse ut igjen tidlig på høsten i 2021. I praksis ligger det an til et års utsettelse for det hele, forteller Sandven.

Oppgraderingen av den 20 år gamle Lærdalstunnelen var tenkt å starte i 2021, men nå blir det altså først i 2022. Tunnelarbeidene er beregnet å vare i fire til fem år.

Veier24 har tidligere skrevet om at arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Norge, blant andre Lærdalstunnelen, tar mye lengre tid enn opprinnelig planlagt.

Les også

Forsiden akkurat nå