Prosjektleder for Fergefri E39 Kjersti Kvalheim Dunham, ved siden av en modell som viser alternativene for fjordkrysningen over Bjørnafjorden. (Foto: Martin Gramnæs)
Stor interesse for å høre om Fergefri E39 (Foto: Martin Gramnæs)
Det ble arrangert «speed dating» mellom bransjefolk og Statens vegvesen. (Foto: Martin Gramnæs)
Noe av formålet med møtet var å opprette kontakt mellom industrien og Statens vegvesen. Og å få bransjefolk til å snakke sammen om prosjektet. (Foto: Martin Gramnæs)

Fergefri E39: Vegvesenet frir til offshore- og maritimbransjen

Vil høste ny kunnskap til gjennomføring av gigantprosjektet.

Omlag 80 personer var mandag samlet i Bergen for å høre mer om Ferjefri E39.

Det er et prosjekt det er snakket om i mange år, men denne gangen var hensikten å invitere maritim- og offshorebransjen inn, for å stimulere til tverrfaglig samarbeid.

LES OGSÅ: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal sier nei til en utredning av Romsdalsaksen

Ute i god tid

Mange av prosjektene er høyt oppe og langt fremme. Statens
vegvesens prosjektleder, Kjersti Kvalheim Dunham, mener
tiden nå er inne for å gå i dialog med leverandører og
entreprenører.
– Maritim og offshorebransjen er folk vi vanligvis ikke jobber så tett med. Vi ser at en del av det som denne bransjen driver med, er ting som vi har behov for å lære oss, og som kan være med å løse utfodringer vi har i dette prosjektet, sier hun til veier24. Hun peker på at når man nå kommer i gang med dialogen, er det fremdeles mulighet til å komme med endringer hos begge sider.

LES OGSÅ: Ferjefri E39 blir trolig utsatt igjen

«Hvem skal bygge stålet?»

Fra scenen ble mange aspekter rundt prosjektet presentert.
Samtidig var også bransjefolk invitert for å holde innlegg.

innkjøps- og produksjonsdirektør Tore Roppen i Kleven verft trakk fram utfordringen med å få tak i nok stål til de massive prosjektene. Foto: Martin Gramnæs

Fra maritim industri var innkjøps- og produksjonsdirektør Tore Roppen i Kleven verft representert. Han trakk fram de enorme mengdene stål som vil bli nødvendig for å kunne realisere prosjektene.
Statens vegvesen selv har beregnet at den fem kilometer lange fjordkrysningen over Bjørnafjorden (Hordfast) vil kreve 100 000 tonn stål alene.

– Det er store volum. Slik det er i dag, vil det bli et prispress i markedet, og man må regne med forsinkelser, fortalte han fra scenen.

Han mener det må legges til rette for mer kapasitet for stålproduksjon i Norge.

Overfor veier24 understreker han at det er positivt at
bransjen involveres på et tidlig stadium.
– Og det er klart det er mulig å få til, men skal man få det til uten at prisen blir høy og uten forsinkelser, må man være bevisst på hva man gjør nå, forteller han.

Et av alternativene for å krysse den over fem kilometer brede Bjørnafjorden er flytebru med sideforankring. Illustrasjon: Statens vegvesen

LES OGSÅ: Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Ser samme utfordringer

– Det er slike ting vi har sett, og det er derfor vi har denne dialogen med bransjen nå, sier prosjektleder Dunham.

– Det er også derfor vi presenterer disse tallene, slik at bransjen ser de samme utfordringene som oss, slik at de kan forberede seg. Hun understreker videre at Statens vegvesen har funnet teknologiske løsninger som de mener er gjennomførbare for
prosjektet, og at det nå fokuseres på hvordan man skal produsere disse løsningene. Samtidig er det viktig å få med at vi er åpne for alternative løsninger, fortsetter hun.

Norske aktører

Dette bransjetreffet handlet altså om to ting: Det ene er å etablere kontakt med aktører som Vegvesenet tradisjonelt ikke har arbeidet så tett med, og det andre er å forberede bransjen på det som kommer.

– Dette er jo store kontrakter og det er mye interesse fra
utlandet. Har norske entreprenører og leverandører sjans til å konkurrere?

– Jeg tenker at norske leverandører og entreprenører har alle muligheter til å hevde seg. Vi snakker om et prosjekt i Norge, og vi ønsker å forberede dem. Jeg tror at vi gjennom denne dialogen kan få norsk industri godt involvert i våre prosjekt.

Fergefri E39: 

- Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. 

- Veien går gjennom seks fylker, og den er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. 

- Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden.

– Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid skjer ved at ferjestrekninger blir erstattet med broer og tunneler – i tillegg til at en rekke strekninger på land også skal utbedres.

– Foreløpige beregninger viser at nødvendige investeringer og utbedringer vil koste om lag 340 milliarder kroner.

- Prosjektet er per nå tildelt 121 milliarder i inneværende NTP. 

 

 

Forsiden akkurat nå