Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.
Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. (Foto: Kjell Herskedal)

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal sier nei til en utredning av Romsdalsaksen

Saken skal opp i fylkesutvalget i starten av juni.

«Fylkesutvalet vil ikkje be Samferdselsdepartementet om ei tilleggsutgreiing av Romsdalsaksen», er fylkesrådmannens anbefaling til møtet i fylkesutvalget 4. juni.

I et ti sider langt saksframlegg tar samferdselssjef Arild Fuglseth og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik for seg historikken, arbeidet som er gjennomført og økonomien rundt E39-fjordkryssingen av Romsdalsfjorden, der fylkestinget i 2012 støttet Møreaksen. Romsdalsaksen gikk ikke videre på grunn av usikkerheten knyttet til blant annet teknologi i konsekvensutredningen (KVU) i 2011.

Møreaksen er senere vedtatt av både regjeringen og Stortinget. Likevel er det fortsatt stor uro rundt prosjektet av flere grunner. Den viktigste grunnen er at Møreaksen baserer kryssingen av Romsdalsfjorden på en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel.

Stor uro

Det oppsto ekstra stor uro rundt denne saken da fylkestingsrepresentant Frank Sve (Frp) i april i år tok et initiativ for en utredning av Romsdalsaksen som et alternativ til Møreaksen, begrunnet med at Romsdalsaksen har stor støtte i befolkningen og i næringslivet i fylket. Det ble også vektlagt at ny og framtidsrettet miljøteknologi kan gjøre det mulig å bygge fjordkryssingen uten en lang undersjøisk tunnel.

Statens vegvesen anslår at det vil koste om lag 600 millioner kroner å utrede Romsdalsaksen på samme nivå som Møreaksen allerede er utredet, det vil si 570 millioner kroner ut over den kunnskapen man allerede har.

Vegvesenet vurderer det også slik at et vedtak om å starte en ny KVU for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden vil kunne påvirke muligheten for prioritering av E39 Ålesund-Molde i NTP.

LES OGSÅ: Frp-politiker Frank Sve vil utrede Romsdalsaksen, men Erna Solberg klar på at valget om Møreaksen er tatt

Regningen

Fylkesrådmannen mener at det er mindre trolig at Samferdselsdepartementet vil betale for en ny utredning. Han mener også at dersom de to alternativene – Møreaksen og Romsdalsaksen – skal kunne tåle en reell sammenligning, så må begge være utredet på samme nivå.

Flytebrua det er snakk om å bygge mellom øya Sekken og fastlandet i Romsdalsaksen-alternativet vil bli over 3 kilometer lang. Om dette skriver fylkesrådmannen:

«Ei lang flytebru er sannynlegvis mogleg å bygge, men vi kjenner ikkje til andre flytebruer på rundt 3 kilometer i eit klima som vi har her. Det er utviklingsprosjekt på gang for lange flytebruer i Noreg, blant anna Bjørnafjorden og Sognefjorden. Ei sentral problemstilling er å finne eit passande dimensjoneringskriterium for den aktuelle bru-løysinga på den aktuelle staden. Dersom dei som prosjekterar vel eit for mildt (lågt) dimensjoneringskriterium, blir sikkerheita for dårleg. Dersom dei vel eit for strengt (høgt) dimensjoneringskriterium, vil det vere kostbart. Derfor er det viktig å gjere bølgje-, strøm- og vindmålingar over fleire år, og lage presise berekningsmodellar for bru-vibrasjonar», skriv fylkesrådmannen.

Møreaksen er inne med 8 milliarder kroner i siste periode på NTP (2024-2029).

Forsiden akkurat nå