Soknedal  i Trøndelag. Her skal det bli triveligere etter at E6 er flyttet.
Soknedal i Trøndelag. Her skal det bli triveligere etter at E6 er flyttet. (Foto: Statens vegvesen)

Winsnes ligger best an til å ruste opp gamleveien i Soknedal etter at E6 er lagt om

Men det er tett mellom prisene, og finregningen kan avgjøre. Nummer to er bare 116.000 kroner dyrere.

Nye E6 forbi Soknedal åpnet 8. juli i år. Da ble gamleveien fylkesvei, og Vegvesenet skal sørge for å få pusset opp på og langs veien i Soknedal sentrum.

Entreprisen for å ruste opp i tettstedet ble lyst ut i juli i år.

Nå har tilbudsfristen gått ut, og hele sju entreprenører har meldt seg på:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Winsnes Maskin & Transport 6.483.486
Solberg Maskin 6.599.562
Søbstad 6.912.759
Anleggstjenester 7.366.940
Oppdal Maskinkompani 7.951.514
Frosta Entreprenør 8.304.816
Stian Brenden Maskinservice 12.258.509

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Kontrakten, som heter E6 Soknedal - omklassifiseringstiltak eksisterende E6, omfatter blant annet følgende arbeider langs cirka 500 meter fylkesvei:

  • Fyllingsarbeider, overbygning og asfaltarbeid på fortau
  • Eventuell asfaltfresing på eksisterende fylkesvei
  • Kantstein til fortau langs eksisterende fylkesvei
  • Tørrmuring
  • Drens- og overvannsarbeid
  • Belysning inkludert trekkerør og lysmaster

Frist for ferdigstilling er 24. juni 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå