Her har E8 i Tromsø vokst 450 meter nordover

Ny firefelts veg er åpnet fra rundkjøringen på eksisterende E8.

Denne videoen viser den nyetablerte fem-armede rundkjøringen som gir adkomst opp til boligområder, videre nordover øya, samt ned til havneområdet.

E8 er blitt 450 meter lenger, fra rundkjøringen på den eksisterende E8, ved innslaget til Tromsøysundtunnelen og adkomsten til Universitetssykehuset.

Det er også bygget planfri fotgjengerkryssing, samt 500 meter skjermet gang- og sykkelveg.

Vegstrekningen var tidligere en del av fylkesvei 59, men er nå oppgradert til europaveg.

Forsiden akkurat nå