Den ny rundkjøring skal fordele trafikken med to armer ned på næringsområdetet og opp i boligstrøket, (Foto: Erik Jenssen)
En ny gang- og sykkelsti legges i betongkulvert. (Foto: Erik Jenssen)
Vegen får nå fire felts kjørebane på 500 meter. (Foto:  Erik Jenssen)

E8 Stakkevollveien

Firefeltforlengelsen i god rute - ny E8 på Tromsøya åpner i september

Under oppgraderingen av E8 i Tromsø har det meste gått på skinner, selv om det dukket opp uforutsette utfordringer i grunnen.

Constos arbeid med å forlenge firefelts-strekningen på E8 Stakkevollvegen på Tromsøya ligger an til å holde skjema for planlagt sluttdato i september.

Den eksisterende vegen er utvidet med to nye kjørefelt, og disse brukes nå for toveis trafikk mens gammelvegen graves opp og klargjøres for tjeneste i den oppgraderte trafikkmaskinen.

Bedrer kapasiteten betraktelig

Området nord for sykehuset i Breivika har lenge vært en flaskehals, og med etablering av en rekke nye, store logistikkvirksomheter var det på tide å gjøre et løft.

Veien får nå firefelts kjørebane 500 meter videre nordover, til en ny rundkjøring som fordeler trafikken med to armer ned på næringsområdet, en opp i boligstrøket, og en videre bortover Stakkevollvegen.

Det etableres også ny gang- og sykkelsti, som legges i betongkulvert under en av armene på rundkjøringa.

Jarle Skoglund

Uforutsette ledninger

– Det har dukket opp en del ting under bakken som ikke lå inne i planene. Slik er det alltid når man graver i gamle veier. Men det har vi justert inn, og funnet løsninger på undervegs. Så jeg vil si arbeidet har gått greit uten spesielle utfordringer, sier Vegvesenets prosjektleder Eirin-Anne Blix til veier24.

Forsiden akkurat nå