Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres.
Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 53 i Årdal

Vestland fylke snur om omstridt tunneloppdrag i Årdal: Bertelsen & Garpestad har fått jobben

Dermed blir det ikke Flage Maskin som skal oppgradere de tre tunnelene i Årdal.

8. juli sendte Vestland fylkeskommune (VLFK) brev til de seks tilbyderne i konkurransen.

Fylket skriver i brevet: 

«Vestland fylkeskommune (VLFK) har på bakgrunn av ordskurd i Bergen tingrett av 20. mai 2020 gjort ein ny kvalifikasjonsvurdering i saka basert på Bergen tingrett si forståing av kvalifikasjonskravet i konkurransegrunnlagets kapittel B2 pkt. 2.4.1. VLFK har ved den nye vurderinga konkludert med at Bertelsen & Garpestad AS (B&G) oppfyller kvalifikasjonskravet. Dette fører då til at tildeling av 11.02.2020 vert omgjort. B&G vert med dette tildelt kontrakten i anbodskonkurransen

Kontrakten det gjelder er oppgraderingen av tre tunneler på fylkesvei 53 i Årdal i Sogn; Finnsåstunnelen (2412 meter lang), Steggjatunnelen (1549 meter) og Kolnostunnelen (658 meter).

Vegvesenet lyste ut denne konkurransen i fjor høst. I desember ble det klart at Bertelsen & Garpestad hadde levert laveste tilbud av de seks interesserte, mens Flage Maskin var et par millioner dyrere og kom på andre plass.

B&G ble avvist fra konkurransen, men mente det var urettmessig. Firmaet tok saken til retten. Kravet var at den nye veieieren, altså Vestland fylke, skulle forbys å inngå kontrakt med valgte entreprenør inntil spørsmålet i hovedsaken er avgjort av domstolene.

Bergen tingrett fastslo følgende 19. mai i år: «Vestland Fylkeskommune forbys å inngå kontrakt med Flage Maskin AS inntil spørsmålet i hovedsaken er rettskraftig avgjort av domstolene.»

Nå har altså fylkeskommunen trukket klørne til seg. Vestland skriver i brevet at avgjørelsen fra 11. februar 2020 om å avvise B&G med dette er gjort om. Tildelingen skal skje på grunnlag av laveste pris. B&G hadde det laveste tilbudet, og er nå vurdert som kvalifisert. Vestland annullerer dermed avgjørelsen om å tildele oppdraget til Flage Maskin.

På grunn av fellesferien blir det i dette tilfellet satt en karensperiode som varer til og med 17. august. Vestland fylkeskommune tar sikte på å inngå kontrakt med Bertelsen & Garpestad etter den datoen.

Les også

Forsiden akkurat nå