Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: Anders Haakonsen)

Vegvesenet foreslår gå- og sykkelforbud i fem tunneler i Møre og Romsdal

Forslaget er sendt på høring til politiet, kommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi er i gang med en gjennomgang av sikkerheten for myke trafikanter i alle tunnelene våre. I disse fem tunnelene er det åpenbart ikke forsvarlig for de som sykler og går. Derfor er vår faglige anbefaling at det innføres forbud nå, selv om det ikke er alternativ rute for alle tunnelene. Sikkerheten er viktigst, sier seksjonsleder Lisbeth Smørholm i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Forslaget er sendt på høring til politiet, kommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fristen for å komme med innspill er 1. september.

Fra før er det 19 tunneler i Møre og Romsdal der det ikke er tillatt å gå og sykle. Dette gjelder de undersjøiske tunnelene og tunneler der det finnes en åpen, trygg og offentlig eid alternativ rute.

Her er tunnelene som nå foreslås stengt for gående- og syklende: 

Fv. 62 Øksendalstunnelen i Sunndal kommune

E136 Innfjordstunnelen i Rauma kommune

E39 Blindheimstunnelen i Ålesund kommune

E39 Moatunnelen i Ålesund kommune

Fv. 61 Hareidsporten i Hareid kommune

Vegvesenet opplyser videre at de vil gjennomgå sikkerheten for myke trafikanter i tunneler fortløpende.

– Mange av tunnelene er bygd fordi vegen på utsiden ikke er trygg. Det er derfor både faglig og økonomisk krevende å tilrettelegge for myke trafikanter disse stedene, skriver Statens vegvesen. 

LES OGSÅ: Høy fartsgrense mørke vegger og manglende tilpasning for syklister bidro til dødsulykke i Raunekleivtunnelen

Forsiden akkurat nå