Vegdirektoratet følger ikke opp avvik i tunnelene

Fant fem avvik ved tilsyn.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Anders Haakonsen
30. aug. 2018 - 14:58

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen tar vare på sikkerheten i tunneler som ikke er oppgradert etter tunnelsikkerhetsforskriften. 

Inspeksjon hvert sjette år

De har sett på gjennomføring og oppfølging av periodiske inspeksjoner, som er viktig for at Vegdirektoratet skal ha oversikt over sikkerheten i tunnelene, og skal gi grunnlag for å prioritere og følge opp tiltak dersom de ikke er i tråd med forskriften.

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres minst hvert sjette år for å undersøke om tunneler over 500 meter er i samsvar med forskriften. 

LES OGSÅ: Vegvesenet i Midt-Norge får refs for mangelfull drift og vedlikehold av skredsikringstiltak

Ingen overordnet plan

– Det er viktig at Statens vegvesen har et godt system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av de periodiske inspeksjonene for å kunne vite at sikkerheten i tunnelene er ivaretatt, skriver tilsynet. 

Saken viste at Vegdirektoratet ikke har en overordnet nasjonal plan for gjennomføring av periodiske inspeksjoner av tunneler som ikke er oppgraderte, og at 87 prosent av inspeksjonene som blir gjennomført, ikke blir fulgt opp av Vegdirektoratet i tråd med kravene. 

Direktoratet fant også at: 

-De ikke har organisert gjennomføring av inspeksjoner på en slik måte at den sikrer uavhengige vurderinger.

-De ikke har sikret at gjennomføring av periodiske inspeksjoner avdekker om minstekrav i tunnelsikkerhetsforskriften blir fulgt.

-De ikke følger opp de periodiske inspeksjonene. Det blir avdekka et stort tal avvik og svakheter under inspeksjonene, men Vegdirektoratet følger ikke opp funn, eller har nasjonal oversikt, slik formålet med PLANIA er. Vegdirektoratet får derfor ikke en oversikt som kan brukes til å prioritere og sette inn tiltak.

-At de ikke har oppdaterte sentrale retningslinjer.

Du kan lese hele rapporten her

LES OGSÅ: Ingenting å si på Vegvesenets vinterdrift på gang- og sykkelveier i Region Øst

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.