Stein på vei ut av steinsprangnett.
Stein på vei ut av steinsprangnett. ( Vegtilsynet)

Vegvesenet i Midt-Norge får refs for mangelfull drift og vedlikehold av skredsikringstiltak

Det går frem av ny rapport fra Vegtilsynet.

Vegtilsynet har ført tilsyn ved fire driftskontrakter i Trøndelag og Møre og Romsdal, og har konkludert med at Statens vegvesen Region Midt ikke drifter ras- og skredsikringstiltakene sine godt nok:

Disse kontraktene ble gjennomgått:

  • 1500    Ålesund E39
  • 1503    Indre Romsdal E136
  • 1505    Indre Nordmøre Rv 70
  • 1604    Gauldal Oppdal E6
  • Regionen oppfyller ikke krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens;
  • Objektlistene i inspeksjonsplanene blir ikke oppdatert underveis i kontraktsperioden, og siker derfor ikke at alle objekt blir inspisert. 
  • Regionen utfører ikke inspeksjon for alle skredsikrings- og skredvernstiltak i samsvar med krav; 
  • Regionen kan ikke dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon og utseende i tråd med kravet til standard for drift og vedlikehold på riksveiene.

LES OGSÅ: Tak eller ikke på arbeidskurven under tunnelrensk?

Klarere regler

I korte trekk er det altså dokumentasjonen tilsynet reagerer på.  Tilsynsleder Stefan Karlstrøm i Vegtilsynet forteller at man ikke klarte å finne ut hvor lenge et skadet skredgjerde hadde stått, for eksempel. 

Tilsynsleder, Stefan Karlstrøm Foto:  Vegtilsynet

– Vi fant ingenting akutt, men når vi så på for eksempel et gjerde med mye stein i, så gikk det ikke å finne dokumentasjon på hvor lenge det har stått slik, forklarer han.

Rutiner på hvor mye som for eksempel må ryddes hver gang, virket også å være uklart, og kravene til inspeksjon var til dels ulik innad i regionen.

En annen ting tilsynet reagerte på, var Vegvesenets objektlister. Det skal alle nye gjerder, skilt og liknende føres inn i kontrakten.
– I dette tilfellet var jo veivokterne godt kjent, men dersom man får inn nye folk, må man fram med listene, og det blir vanskelig å få en oversikt dersom disse ikke er oppdatert, påpeker han. 
 
Du kan lese rapporten her.

Vil løfte temaet

Vegtilsynet er nå i gang med et liknende tilsyn i Region Nord. Der har de funnet mye av det samme som i Midt. De skal også gjøre tilsyn i Region Vest. - Altså de tre regionene som er mest skredutsatt. 

Under inspeksjon fant Vegtilsynet at om lag 50 prosent av de undersøkte strekningene hadde nedfall av stein i steinsprangnettene. Foto: Vegtilsynet

– Vi vil vurdere å ta denne saken til Vegdirektoratet. Klarere regler for vedlikehold og bedre rutiner for loggføring bør på plass, sier han. 

– Lære, og bli bedre

Nå har Vegvesenet Region Midt fått fram til 31. august med å gå igjennom rapporten, og komme med en tiltaksplan.

Torgeir Bye er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Region Midt. Han forteller at han ikke har fått lest den ennå. 

– Vi skal gå gjennom rapporten. På generelt grunnlag kan jeg si at vi bare må lære, og bli bedre, sier han til veier24.

LES OGSÅ: Nasjonal rassikringgruppe etter heftig påske: – Dette kan vi ikke leve med

Forsiden akkurat nå