DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tre måneder før fylkene skal ta over driften av 47.000 km. vei, vet de ikke om de har penger til å ansette folk

– Regjeringen holder oss for narr, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen i Nordland
Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen i Nordland Foto: Senterpartiet
9. okt. 2019 - 13:14

De som håpet Statsbudsjettet skulle omhandle hvordan de nye fylkesveiadministrasjonene skal finansieres, ble skuffet. For der er det ingen avklaring på hvor mye penger de nye fylkesveiadministrasjonene får å rutte med, tre måneder før de skal starte jobben med å drifte mer enn 47.000 kilometer fylkesvei.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland er frustrert.

– Dette er å holde fylkeskommunen, Statens vegvesen og alle de dyktige folkene som jobber med vei i Nordland for narr, vi har også et budsjett som skal utarbeides, og nå står vi på stedet hvil, sier han i en pressemelding.

Forventet en avklaring

Om mindre enn tre måneder skal en helt ny avdeling i Nordland fylkeskommune være oppe å gå – med drift og vedlikehold av 4100 kilometer fylkesvei som ansvarsområde. Enda er ingenting avklart rundt det økonomiske i omorganiseringen, noe som var forventet å bli avklart i statsbudsjettet.

– Det er beregnet at 127 årsverk i Statens Vegvesen jobber med oppgaver knyttet til fylkesvei. En overføring til fylkeskommunene berører 127 personer direkte, men også begge organisasjonene. Det minste regjeringen kan gjøre, er å avklare de økonomiske forholdene rundt denne oppgaveoverføringen, sier Berntzen.

Han påpeker at dersom kommuneproposisjonens budsjettoverføring legges til grunn, taper fylkeskommunene 1,06 millioner kroner i budsjettoverføringer for hver ansatt som de ikke får overført fra Statens vegvesen.

Samferdselsråd Bentzen forteller at ansatte i Statens vegvesen har ventet med å søke seg over til flere stillinger i Nordland fylkeskommune, i påvente av at organiseringen i Statens vegvesen avklares. Det betyr at Nordland fylkeskommune også søker etter ansatte fra andre kompetansemiljøer innen vei og anlegg.

– Tre måneder før vi skal være operativ med en helt ny organisasjon, vet vi altså ikke om vi har penger til å ansette folkene vi trenger, sier han.

– Gode grunner til bekymring 

Direktør for interessepolitikk, Helge Eide i KS, sa på et orienteringsmøte om statsbudsjettet i går at overføringen av Sams vegadministrasjon er det store spørsmålet for alle fylkene i dag.

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i KS. Foto: Johnny Syversen

– Måten rammeoverføringene til fylkeskommunene for denne oppgaveendringen ble presentert på i Kommuneproposisjonen tidligere i år, ga gode grunner til å være veldig bekymret. For der ble det sagt at overføringene var direkte knyttet til det antall stillinger som faktisk kom over fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. Statens vegvesen har jo sagt at de i dag bruker rundt 1850 årsverk, fordelt på rundt 4000 personer knyttet til fylkesvegoppgaver.

– Med utgangspunkt i at bare 1200 ansatte i statens vegvesen så langt har sagt ja, må fylkekommunene belage seg på å ansette 700-800 personer over egne rammer som da må hentes i det åpne markedet, sa Helge Eide

– Med en slik situasjon  er det presserende viktig for driftsøkonomien å ta utgangspunkt i den rammen som Statens vegvesen i dag bruker på disse oppgavene, og overføre den. Noe annet vil være direkte ødeleggende for fylkeskommunenes økonomi, slo han fast.

Håper på tilleggsproposisjonen

Når fylkene ikke har satt i gang demonstrasjonstogene for fullt, så er det fordi man vet det kommer en tilleggsproposisjon om oppdelingen av Sams vegadministrasjon 8. november, mener Eide.

– Vi har såpass tett kontakt med departementene at vi vet at de har høy oppmerksomhet om dette, og vi regner med å få en avklaring til fylkeskommunens fordel når vi kommer til november.  Uansett har både fylkene og Statens vegvesen et behov for avtaler som sikrer overføringen av veiadministrasjonen av fylkesveiene på en best mulig måte, og som gjør at trafikantene ikke opplever noen negative konsekvenser av oppgaveflyttingen fra 1. januar 2020, sa han.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.