Leverandørene som har meldt interesse er:

  • Åsane Byggmesterforretning
  • Bergan bygg
  • TH BHAS BYGG

Kontrakten er utformet som en fireårig rammeavtale med opsjon på forlengelse. Etter gjennomført prekvalifisering vil inntil tre leverandører kunne bli tildelt kontrakt. De vil deretter konkurrere på oppdrag gjennom egne avrop innenfor rammeavtalen.

Les også

Signering i april 2021

Byggeleder Birger Ræmisch Matthiessen i Vegvesenet er godt fornøyd med interessen i markedet.

– Nå startar arbeidet med prekvalifiseringsprosessen. Vi skal evaluere leverandørene som har meldt seg på, og kvalifiserte leverandører vil bli invitert til å levere tilbud i februar, med påfølgende forhandlinger, sier han i meldingen.

Matthiessen satsar på kontraktsignering til våren, og at arbeidet kommer i gang raskest mulig.

– Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og at de første arbeidene kan sette i gang i løpet av sommeren. Kontraktsmodellen som er valgt gjør arbeidet forutsigbart for Statens vegvesen i gjennomføringen. Samtidig er vi sikret konkurranse på kvalitet og pris gjennom avropene i rammeavtalen, sier han.

Les også

Om støytiltakene

Det skal gjøres støytiltak på i underkant av 300 boliger på strekningen fra Loddefjord i Bergen vest til Kolltveit i Øygarden. Boligene som har fått innvilget støytiltak ligger langs traseen til ny riksvei 555.

Arbeidet med støytiltak starter før signering av OPS-kontrakten for nytt Sotrasamband. Det er mange boliger som skal ha støytiltak, og arbeidet vil derfor også gå parallelt med gjennomføringa av OPS-kontrakten, som etter planen har starter opp høsten 2021.

Les også