Fra her i Loddefjord og langs rv 555 til Kolltveit skal 300 boliger støysikres.
Fra her i Loddefjord og langs rv 555 til Kolltveit skal 300 boliger støysikres. (Foto: Marit Hommedal, NTB)

Riksvei 555 Sotrasambandet:

Bergen og Øygarden: Lyser ut støykontrakt på nærmere 250 millioner

Statens vegvesen lyser ut storkontrakt for lokale støytiltak i Bergen og Øygarden.

Det skal gjøres støytiltak på i underkant av 300 boliger på strekningen fra Loddefjord i Bergen vest til Kolltveit i Øygarden. Boligene som har fått innvilget støytiltak ligger langs traseen til ny riksvei 555. Arbeidet skal etter planen starte sommeren 2021.

Arbeidet med støytiltak starter før signering av OPS-kontrakten for nytt Sotrasamband. Det er mange boliger som skal ha støytiltak og arbeidet vil derfor også gå parallelt med gjennomføringa av OPS-kontrakten, som etter planen har oppstart hausten 2021.

Les også

Prekvalifisering

Gjennom prekvalifisering blir kontrakten tildelt inntil tre entreprenører. Deretter vil entreprenørene konkurrere på oppdrag gjennom egne avrop innenfor rammeavtalen.

Byggeleder i Statens vegvesen, Birger Ræmisch Matthiessen, satsar på kontraktsignering til våren.

– Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og de første arbeidene kan sette i gang i løpet av neste sommer. Kontraktsmodellen som er valgt gjør arbeidet forutsigbart i gjennomføringen for Statens vegvesen. Samtidig er vi sikret konkurranse på kvalitet og pris gjennom avrop på rammeavtalen, sier han.

Les også

I rute

Det er forberedende arbeid som pågår langs Bildøyvegen og Arefjordsvegen. I tillegg er trekking av nye høyspentkabler i tunnelene mellom Godvik via Sotrabrua til Litlesotra godt i gang. Når høyspentlinja er lagt om, starter rivingen av den gamle høyspenttraseen, slik at alt er klart til byggestart for OPS-kontrakten høsten 2021.

Frist for å melde seg på i denne konkurransen er 27. november.

Les også

Forsiden akkurat nå