(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Asfaltering av fylkesveier

To nye kontrakter: Vestfold og Telemark skal legge 43.000 tonn med asfalt

Over 58 kilometer fylkesvei skal få nytt dekke.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har lyst ut to kontrakter for asfaltlegging på fylkesveiene.

Fylket har tidligere meldt at det blir drastiske kutt i asfalteringen på fylkesveiene i år. Fylkeskommunen har i underkant av 71 millioner kroner til asfaltering og veimerking i 2020. I 2019 var det samme tallet 181 millioner kroner.

Men nå lyses det altså ut to kontrakter, og totalt skal det legges ut rundt 43.000 tonn med asfalt og freses bort cirka 239.000 m2.

58,3 kilometer fylkesvei skal etter planen få nytt dekke.

Den største kontrakten dreier seg om gamle Telemark fylke, og her skal det legges rundt 25.000 tonn asfalt. Blant annet skal deler av fylkesvei 32 i Skien og Siljan få nytt dekke.

Den minste kontrakten handler om gamle Vestfold fylke, og omfatter produksjon og utlegging av cirka 18.000 tonn asfalt. Noen av de lengste veistrekningene i denne kontrakten:

  • 3,1 kilometer av fylkesvei 40 i Larvik
  • 3,8 kilometer av fylkesvei 311 i Tønsberg
  • 4 kilometer av fylkesvei 312 i Sandefjord
  • 3,8 kilometer av fylkesvei 3048 i Larvik

Frist for å gi tilbud på oppdragene er 16. april.

 

Les også

Forsiden akkurat nå