Her fra liknende arbeid på Kløfta. (Foto: Kjeldaas AS)
Strømpeforingen trekkes gjennom den gamle ledningen med vinsj. (Foto: Kjeldaas AS)
Arbeidsforholdene har variert mellom -20 og + 30 grader fra vinter til vår 2018. (Foto: Kjeldaas AS)
Glassfiberen blir helt hard etter å ha blitt belyst med UV-lamper på lystoget som trekkes gjennom den oppblåste strømpen. (Foto: Kjeldaas AS)
Slik ser en betongstikkrenne med diameter på 1,6 meter ut etter fornyelse med glassfiberstrømpe. Den glatte overflaten gir liten friksjon og god kapasitet. (Foto: Kjeldaas AS)
Ved hjelp av smarte løsninger og litt maskinhjelp, fikk Kjeldaas paller på over 20 tonn fram til og inn i stikkrennene under E6. (Foto: Kjeldaas AS)

Sånn ser det ut når Kjeldaas AS utbedrer stikkrenner på E6 

Prosjektet vil foregå gjennom sommeren og høsten.

Stikkrennene ligger under E6 mellom Skedsmovollen og Grankrysset i Sørum.

I forbindelse med bygging av E6 på 60- og 70-tallet ble det
foretatt store oppfyllinger av området. Bekker ble lagt i rør og oppfyllinger gjør at
overvannsystemet stedvis ligger svært dypt. Stikkrennene ligger opp til 20 meter under kjørebanen.

Se bilder av arbeidet i karusellen over.

– Både økonomiske, anleggstekniske, trafikale og miljømessige hensyn gjør at
oppgraving av disse stikkrennene er uaktuelt. Eneste løsning i slike tilfeller er gravefrie
metoder, eller såkalt «no-dig», sier prosjektleder Hendrik Panman i en pressemelding.

Firmaet gjør jobben for Statens vegvesen.

«Strømpe»

Som løsning for de gamle stikkrennene, installerer Kjeldaas AS glassfiberarmerte
strømpeforinger, også kalt «strømper», som herdes ved hjelp av UV-lys.

Først trekker man en myk strømpe med vinsj inn i den gamle ledningen. Deretter blåses den den opp, og til slutt herdes strømpen med et «tog» av UV-lamper som gjør at glassfiberen blir helt hard.

– Installasjonen med UV-herding gjør at energibruken blir minimal og utslipp lik null, noe som er viktig for miljøet, påpeker prosjektlederen.

LES OGSÅ: Fleksible kulverter kan spare tid, penger og miljøet mener studenter ved Høgskolen i Østfold

Kapasitet

Den herdede glassfiberen har høy motstandskraft mot deformasjon, selv med liten
veggtykkelse. Dette gjør at man opprettholder høy kapasitet på den renoverte ledningen.
Eksempelvis blir en eksisterende stikkrenne på 1,6 meter i diameter kun 1,5 % mindre i
tverrsnitt.

– I tillegg blir ledningen nå helt glatt innvendig, så kapasiteten blir neppe dårligere enn før, heller tvert imot, sier prosjektleder Hendrik Panman.

Forsiden akkurat nå