Kolbotn i dagens Oppegård kommune blir en del av Nordre Follo fra nyttår. Den nye kommunen ber nå om tilbud på asfalttjenester.
Kolbotn i dagens Oppegård kommune blir en del av Nordre Follo fra nyttår. Den nye kommunen ber nå om tilbud på asfalttjenester. (Foto: Google Maps)

Aasfaltkontrakt

Sammenslått kommune vil ha asfalt for 180 millioner

Utlyser rammeavtale for Nordre Follo på inntil fire år.

Ski kommune har utlyst anbudskonkurranse for å få tilbud på asfaltarbeider i Oppegård og Ski kommuner, som fra nyttår slår seg sammen til Nordre Follo kommune. Begge de to kommunene ligger like sør for Oslo, med grense til Oslo kommune.

Rammeavtalen omfatter asfaltarbeider på kommunale veier, gater, torg, fortau, gangveier og plasser, samt anlegging av fartsdempere, og tjenestene består av både reasfaltering og nyanlegg med tilhørende arbeider som grunnarbeid, klebing og fresing.

Rammeavtalen på 180 millioner kroner eksklusive merverdiavgift trer i kraft fra samme dato som kommunene fusjonerer, og går ut 2021. Kontrakten kan imidlertid forlenges med inntil to år.

Fristen for å levere tilbud er 30. august, og tildelingskriteriene er vektet likt mellom pris og gjennomføringsevne. I tillegg til pristilbudet ber kommunen derfor om at det legges ved en redegjørelse som viser hvilken kapasitet og kompetanse leverandørene har til å gjennomføre oppdraget.

Forsiden akkurat nå