Kart over veiene som inngår i driftskontrakt 0203 Follo de neste årene.
Kart over veiene som inngår i driftskontrakt 0203 Follo de neste årene. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vaktmesterkompaniet er tildelt driftskontrakten for Follo

Firmaet var eneste tilbyder på den treårige kontrakten.

Vegvesenets åpningsprotokoll for tilbudene på driftskontrakten 0203 Follo fra 16. april viste at Vaktmesterkompaniet var eneste tilbyder. Firmaets tilbud var på 281.497.391 kroner.

Nå er det bekreftet at firmaet er tildelt kontrakten, men summen i kontrakten som skal signeres er cirka ti millioner kroner lavere.

Treårig kontrakt

Einar Hagen i Vegvesenet forklarer: – Entreprenøren leverte inn en pris basert på den opprinnelige utlysningen, men så forelå det en endring i våre anslag for vintermengder. Det har vi avklart med Vaktmesterkompaniet, og tilbudsprisen er dermed justert ned med rundt ti millioner kroner, forteller han til Veier24.

Den treårige Follokontrakten dreier seg om drift og vedlikehold av riksveier og fylkesveier med tilhørende anlegg i Enebakk, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby og Hurum kommuner.

Startdato er 1. september i år, og kontrakten varer til 31. august 2022. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Vaktmesterkompaniet har også vunnet driftskontrakten for Asker og Bærum i år.

Forsiden akkurat nå