Her går raset 25. februar 2020.
Her går raset 25. februar 2020. (Foto: Cautus Geo)

Raset tok den gamle: Vegvesenet skal lyse ut ny radarvarsler som stenger veien

Ny kontrakt for å sette opp ny skredvarsler kommer i juni.

Lom i Oppland, 25. februar 2020: Radaren ved riksvei 15 ble tatt av skredet den varslet, men den rakk å stanse trafikken først.

Utstyret fungerte som det skulle, men nå er det ødelagt. Vegvesenet har sendt ut en veiledende kunngjøring for å informere om det nye rasvarslingsanlegget som skal settes opp.

Skredpunktet ved riksvei 15 vest for Lom heter Knutstugugrove. Her har det vært automatisk varsling av snøskred siden 1993, først med geofoner og fra 2014 med  dopplerradar.

Les også

Ferdig i januar

Vegvesenet skal etablere et nytt anlegg med dopplerradar som oppdager skred og sørger for at veien blir stengt automatisk før skredet når den. Anlegget skal være i gang fra vinteren 2020/21. Selve radarovervåkingen lyses ut i løpet av august 2020.

Vegvesenet vil ha tilbud på etablering og drift av en dopplerradar som overvåker snøskred fra fjellsiden over riksvei 15 Knutstugugrove i Lom. Radaranlegget skal være plassert ved campingplassen Nissegarden. Trafikklysene er plassert ved riksvei 15 på begge sider av utløpsområdet.

Løsneområdet ligger om lag 800 meter høyere enn radarplasseringen, opp mot 1200 moh. i et brattheng nord for Eggjapiken (1524 moh.).

Når radaranlegget oppdager at et skred har løsnet, så skal veien umiddelbart bli stengt. Når skredet stopper opp, skal radaren også oppdage dette og gi en tolking av om skredet har truffet veien eller ikke. Hvorvidt dette signalet skal brukes direkte til automatisk gjenåpning av veien, er ikke bestemt ennå.

Det skal også være kameraovervåkning av veibanen ved stengepunkt og skredløp.

Litt informasjon for spesialistene om hva den kommende kontrakten blant annet skal inneholde:

 • Utplassering av dopplerradar som er egnet for formålet
 • Deteksjon snarest mulig etter at skred er i gang
 • Prosessering og analyse av skredhendelsen inkludert utbredelse, størrelse og hastigheter
 • Signaloverføring til lokalt trafikkstyringssystem med automatisk stenging
 • Grensesnitt mot Veitrafikksentralen basert på objekt i prosessgrensesnitt
 • Lokal OPC-server
 • Lagring av deteksjoner med relevante metadata i egen database
 • Datapresentasjon i egnet webløsning
 • Automatisk registrering av skredhendelser til regObs WebAPI 
 • Loggføring og rapportering av resultater

Flere detaljer kommer i selve utlysningen, som er beregnet å komme i juni 2020.

Les også

Drift i opptil ti år

Statens vegvesen ser for seg en femårig driftsavtale, med opsjon for forlengelse i ytterligere fem år.

Framdriften blir trolig slik:

 • Primo juni 2020: Kunngjøring av konkurranse
 • Ultimo august 2020: Tilbudsbefaring i Lom
 • Ultimo september 2020: Tilbudsfrist
 • Ultimo oktober 2020: Inngåelse av kontrakt
 • Primo desember 2020 Oppstart leveranse, lokalt
 • Medio januar 2021 Ferdigstillelse grensesnitt mot Veitrafikksentralen

Vegvesenet tar sikte på at infrastruktur med grøfting og trekkerør er på plass før kontraktstart.

Det har vært radarvarsling på stedet siden vinteren 2014/15. Data fra tidligere varsling i tillegg til beskrivelse av området er beskrevet i en skredfaglig rapport som er lagt ved kunngjøringen. En ny skredfaglig rapport med oppdaterte data vil legges ved selve konkurransen.

Les også

Forsiden akkurat nå