Vidar Ose, Vest-Agder fylkeskommune, Kjell Inge Davik, Statens vegvesen og Krister Tofteberg, Presis Vegdrift
Vidar Ose, Vest-Agder fylkeskommune, Kjell Inge Davik, Statens vegvesen og Krister Tofteberg, Presis Vegdrift (Foto: Statens vegvesen)

Driftskontrakt Vest Agder

Presis Vegdrift signerte prestisjekontrakt - 728 km vei til 729 millioner kroner

Driftskontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis 8 og 5 år.

Kontrakten starter 1. september 2019 og gjelder totalt 728 km, hvorav 602 km er fylkesvei, mens resterende er riksveier (inkl, E18 og E39).

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:
778,199 km veg totalt hvorav:
• 133,036 km riksvei
• 42,953 km riks- gang- og sykkelvei
• 536,948 km fylkesvei
• 65,262 km fylkes- gang- og sykkelvei

Trafikken på veinettet varierer fra omlag ÅDT 10 til omlag ÅDT 50.000, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,5 prosent.
Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre
vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering.

Forsiden akkurat nå