Byggeleder John Bekken i Statens vegvesen, og prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst starter anleggsarbeidet i midten av november på riksvei 4 Sandvoll-Amundrud. Strekningen blir omtalt som Norges smaleste trefeltsvei. Nå blir den bredere og får midtrekkverk.
Byggeleder John Bekken i Statens vegvesen, og prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst starter anleggsarbeidet i midten av november på riksvei 4 Sandvoll-Amundrud. Strekningen blir omtalt som Norges smaleste trefeltsvei. Nå blir den bredere og får midtrekkverk. (Foto: Statens vegvesen)

Om to uker starter anleggsarbeidet på ny riksvei 4

I dag signerte Anlegg Øst Entreprenør og Statens vegvesen kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud. I midten av måneden starter anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen i Gran.

Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen signerte kontrakten elektronisk. Så kunne prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland ta Musdalslien i neven. Deretter serverte Johansen marsipankake i Vegvesen-riggen på Roa, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør og prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen tok hverandre i hånda etter at kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud var signert. Foto: Statens vegvesen

Etter kontraktsigneringen satte Vegvesenet og entreprenøren seg sammen i oppstartsmøte. Entreprenøren er utålmodige etter å komme i gang med anleggsarbeidet. 

En av Norges smaleste trefeltsveier skal nå få en etterlengtet oppgradering. Veien skal utvides slik at det plass til tre felt og midtrekkverk.

– Vi planlegger å starte opp i midten av november, sier prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst Entreprenør.

Les også

Tre rundkjøringer

Entreprenøren skal arbeide på hele den 3,8 kilometer lange strekningen fra bunnen av stigningen opp mot Lygna. Det skal bygges tre midlertidige rundkjøringer.

– Vi fjerner det ene kjørefeltet og setter opp tung betongsikring mellom trafikken på Rv.4 og anleggsområdet. Det blir merket opp nytt kjøremønster, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Trafikken vil gå tett på anleggsarbeidet. Det kjører daglig 7.500 biler på strekningen.

– Et av hovedmålene er at det ikke skal skje trafikkulykker eller arbeidsulykker i løpet av anleggsperioden, sier Bekken og Lirhus.

Anlegg Øst Entreprenør fikk jobben i konkurranse med Peab Aanlegg og AF Gruppen. Sju entreprenører meldte interesse for jobben. Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner.

Les også

Roa-Gran og Lygna

På motorvegstrekningen Roa-Gran er arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen godt i gang etter anleggsstarten i september. Arbeidet med å fjerne matjord og rydde skog er godt synlig for naboer og trafikken på riksvei 4. Arbeidet med prøvepæling er også startet.

Den siste kontrakten på riksvei 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå