Fra Mandalskrysset skal Nye Veier realisere ny E39 videre vestover.
Fra Mandalskrysset skal Nye Veier realisere ny E39 videre vestover. (Foto: Nye Veier)

Ny E39 Mandal-Lyngdal deles i to: Første konkurranse kommer i 2023

Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. dir. Anette Aanesland i en pressemelding.

Nye Veiers opprinnelige planer var å sende ut hele strekningen fra Mandalskrysset (Lindland) til Lyngdal øst (Herdal) i markedet allerede i september i år. Men på grunn av dramatiske prisøkninger på sentrale innsatsfaktorer i veibygging, ble konkurransen utsatt på ubestemt tid. Nå deles denne strekningen i to. Den østlige delen klargjøres for å sendes ut i markedet neste år.

– Dette er en strekning som lenge har hatt status som prioritert for utbygging, og scorer godt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi forventer at priser på viktige innsatsfaktorer flater ut og går noe ned. Det gjør at vi ønsker å gå ut i markedet med dette prosjektet før neste sommer, sier Nye Veiers toppsjef Anette Aanesland i meldingen.

Hun forklarer at den omkring ti kilometer lange strekningen fra Mandalskrysset til Blørstad i mindre grad har store konstruksjoner sammenlignet med parsellen vestover fra Blørstad til Herdal. På sistnevnte strekning er det planlagt tunneler og en stor bru over elven Audna.

Illustrasjon: Nye Veier

– Dette er en mindre kostnadskrevende og mindre komplisert strekning. Likevel er det en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, sier hun.

Det betyr at Nye Veiers utbygging av ny E39 fortsetter vestover fra Mandalskrysset etter gjennomført konkurranse. Totalt er strekningen fra Mandalskrysset til Herdal i overkant av 25 kilometer lang. Fra Mandalskrysset til Blørstadkrysset er det 8,5 kilometer, og tilførselsveien fra Blørstadkrysset til eksisterende E39 ved Tredal blir 3,5 kilometer lang.

Les også

Forsiden akkurat nå