Det var tidvis høy temperatur under debattmøtet om mineralnæringens fremtid i Norge.
Det var tidvis høy temperatur under debattmøtet om mineralnæringens fremtid i Norge. (Foto: Thor Søndenaa)

Arendalsuka:

Består gruvedrift stort sett bare av støy og støv? Noe som ingen vil «ha i bakgården sin»?

Tidvis høy temperatur da mineralnæringens fremtid i Norge ble debattert.

Spørsmålene var mange og temperaturen til tider høy i debattmøtet om mineralnæringens fremtid i Norge. Arrangørene, Norsk Bergindustri og Norsk Arbeidsmandsforbund, hadde fått med seg administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner AS, Frode Nilsen, seniorrådgiver i Norsk Industri, Bror Yngve Rahm, LO-sekretær Are Tomasgard, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Magnus Thue og stortingsrepresentant for Ap, Åsunn Lyngedal i et sterkt panel.

Mineralene omgir oss

Mineraler utgjør en forbausende stor del av vår hverdag. Fra vi står opp om morgenen og
starter kaffemaskinen, hiver innpå noen glass melk for deretter å sette oss inn i en el-bil med mengder av kobbertråd, til vi avslutter med litt TV-kos og tar med mobiltelefonen på
nattbordet.

Til vegbygging går det f.eks. med store mengder grus/pukk av ulike typer og kvalitet, samt metaller til rekkverk og brukonstruksjoner.

Norge velegnet for gruvedrift

Norge har naturgitte forhold som gjør landet svært egnet for mineralutvinning. Men våre
naboland Sverige og Finland har i mye større grad enn oss lykkes med å tilrettelegge og
satse på utnyttelse av de verdiene som finnes i berggrunnen. I Norge drives det omtrent
ingen letevirksomhet. Hvorfor?

Hvilken betydning har det at bergverksindustrien stort sett ligger langt unna hovedstad og Storting?

Det blir bare prat

– De fleste politikerne har neppe tatt inn over seg hva som må gjøres. Her prates og prates, men å ta initiativ til å gjøre noe, ser ut til å være mye vanskeligere, fyrte Frode Nilsen av. Brior Yngve Rahm pekte på at oljen før eller siden vil ta slutt og da må vi ha andre bein å stå på.

– Vi vil gjerne ha produktene, men selve industrien vil vi ikke ha i bakgården. Den setter vi heller bort til barnearbeidere i Kina, sa han videre.

– Europa bruker 20 prosent, men utvinner bare 3 prosent av mineralressursene vi trenger, tilføyde Nilsen.

Grønt skifte umulig uten mineraler

Mineraler er en nødvendighet for å gjennomføre et grønt skifte. Fordi mineraler må til for å produsere f.eks. solceller, el-biler, vindmøller og annen miljøvennlig teknologi.

Flere påpekte også at dagens måte å drive bergverk på, er vesentlig mye renere og miljøvennlig enn i tidligere tider.

Uforutsigbart

Etablerere ønsker ikke å drive i Norge grunnet stor uforutsigbarhet fra det offentlige, ble det hevdet med ettertrykk. Bør man se på mineralforekomster på samme måte som olje – en nasjonal ressurs som må forvaltes på samme måte. Med andre ord – mer statlig styring over forekomstene. Nilsen var ikke fremmed for tanken.

Norge en bananrepublikk

Internasjonal mineralindustri betrakter Norge som en bananrepublikk. Hva er vitsen med å lete hvis du aldri får åpnet en gruve? På Fraser Institute Annual Survey ligger Norge midt på treet - på nivå med sentral-Afrika. Mens Finland og Sverige figurerer høyt oppe på
resultatindeksen.

Skytset mot de to politikerne i panelet var påtagelig.

– Jeg vil også ha mer mineraldrift i Norge, responderte statssekretær Magnus Thue. Jeg forstår problemene som reises. Det er nødvendig å strømlinjeforme prosessene mer.

Engasjementet i den avsluttende spørrerunden var høyt og demonstrerte en tydelig
utålmodighet overfor det offentliges manglende håndfaste engasjement i norsk bergverksdrift.

LES OGSÅ: Norsk Bergindustri i første møte med den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaken (H)

Forsiden akkurat nå