Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæther, var glad for at den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde takket ja til å holde innlegg på foreningens årsmøte torsdag.
Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæther, var glad for at den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde takket ja til å holde innlegg på foreningens årsmøte torsdag. (Foto: Martin Gramnæs)

Norsk Bergindustri i første møte med den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaken (H)

Den ferske ministeren holdt innlegg i forbindelse med foreningens jubileum.

Norsk Bergindustri feirer 10 år i disse dager, og i forbindelse med årsmøtet inviterte de Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å dele sine tanker om næringens framtid. 

Opplæring

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Berginndustri var positiv overfor Veier24 i forkant av Isaksens innlegg, når vi snakket med henne under åpningen av foreningens jubileumsutstilling foran Stortinget torsdag ettermiddag. 

– Vi er veldig glad for at han kommer hit i dag. Vi hadde en god dialog med forgjengeren Monica Mæland (H), sa hun.

Samtidig understreket hun at man må "lære opp" politikere som trer inn i nye roller. 

Regjeringen har vedtatt å være positiv til industrien, og Gammelsæter håpet at Isaksen ville si noe om hvordan regjeringen har tenkt å gjøre dette i praksis. 

Ambisjoner

Torbjørn Røe Isaksen tiltrådte som næringsminister i januar i år. Han sa i sitt innlegg at han vil møte, og få innspill fra bransjen. 

– En del initiativer er allerede gjort, men så er det også slik at vi skal fylle regjeringserklæringen med konkret politikk. Det kan vi ikke bare gjøre fra regjeringskontorene. Vi må ha innspill fra dere, sa han.

Fra salen ble det påpekt at verdiskapningen i bransjen har stagnert. Næringsministeren var positiv, men edruelig da han svarte på hvordan politikken blir i årene fremover.

– Har vi ambisjoner, så må vi ha en politikk deretter. Likevel er det ikke sikkert at vi får til en så ambisiøs politikk, sa han og pekte på ønsket om en leterefusjon innen mineralnæringen, lik den som finnes for oljesektoren.

Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke mye konkret å komme med til fagfolkene på Grand Hotel, men var klar på at mineralindustrien er en næring Norge ikke klarer seg uten. – Norges mineralnæring skal være blant de beste i verden, Det gjelder både på drift, miljø og forankring i lokalsamfunnet, sa han. Foto: Martin Gramnæs

 

Viktig næring

Samtidig pekte han på viktigheten av næringen og dens rolle i det grønne skiftet. 

– Vi vet ikke helt presist hvordan vi vil leve om 50 eller 100 år. Det er riktig at mange av dagens arbeidsplasser ikke finnes når vi når dit. Det betyr imidlertid ikke at vi skal leve av noe helt annet om 100 år.

Han mener er det er en feilslutning å kalle for eksempel mineralindustrien og olje og gassindustrien for "fortidsnæringer".

– Om 100 år, kommer vi fremdeles til å leve av veldig mye av det samme som vi gjør i dag. Behovet for mineraler øker hele tiden, påpekte Isaksen.

Han mener det er helt feil å si at vi skal leve av noe helt annet om 100 år.

– Men vi skal nok kanskje leve av det på en helt annen måte. Mineralnæringen har gitt mye til Norge, men har fortsatt mye å gi.

Forsiden akkurat nå