Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet.
Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet. (Foto: Erlend Moberget/Vaktmesterkompaniet)

Nok en storkontrakt til Vaktmesterkompaniet på Østlandet

Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen har signert driftskontrakten som skal sikre framkommelige og trygge riksveier i Drammensområdet fram til høsten 2027.

Vaktmesterkompaniet har i flere år driftet veiene i Oslo og omegn for Statens vegvesen, og i fjor vant de en ny femårig driftskontrakt for riksvegene i hovedstadsområdet. Med signeringen av Drammenskontrakten befester de sin posisjon som driftsentreprenør for landets mest trafikkerte veier. 

Her er tilbudene som kom inn ved anbudsåpningen av kontrakten.

– Med Vaktmesterkompaniets kompetanse og erfaring, er våre riks- og europaveier i Drammensområdet i de beste hender, sier Vegvesenets divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, i en pressemelding. 

Han påpekte at driften av riksveiene i Drammen og omegn er både variert og krevende. 

Feiing av noen veier hele året

– Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveger til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunneler og bruer. I tillegg stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av veinettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv. 

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer er riksvei og 50 kilometer er gang- og sykkelvei langs riksvei. Trafikkmengden på riksveiene varierer fra 350 til 84 400 biler i døgnet. 

Gode løsninger for alle trafikanter 

Morten Strengelsrud hos Vaktmesterkompaniet ser frem til å utvikle det allerede gode samarbeidet med Statens vegvesen i et nytt kontraktsområde. Sammen med Vegvesenet vil de jobbe for gode løsninger som gir best fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 

– Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, ja, men den virkelige kunden her er brukerne av veinettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sier Strengelsrud i pressmeldingen. 

Femårig kontrakt

Drammenskontrakten varer i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for tre år forlengelse. 

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Riksveinettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten fra 1. september 2023. 

Les også

Forsiden akkurat nå