E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye driftskontrakten.
E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye driftskontrakten. (Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen)

Vaktmesterkompaniet leder: Fire vil drifte riksveiene rundt Drammen

Fire entreprenører har meldt seg på i konkurransen om den nye driftskontrakten for Drammensområdet. Vaktmesterkompaniet ligger lavest i pris.

Den nye driftskontrakten for riksveiene i Drammensområdet gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover. Den omfatter 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer er riksvei og 50 kilometer gang- og sykkelvei langs riksvei.

Vegvesenet skriver i en pressemelding at følgende tilbud er kommet inn:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Vaktmesterkompaniet 415.000.000
Veidekke Industri 434.464.912
Mesta 477.649.881
Presis Vegdrift 562.250.244

– Vi er godt fornøyd med konkurransen og antall tilbydere, sier byggeleder Anita Tveiten i meldingen.

Statens vegvesen opplyser at de nå skal kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Dersom all dokumentasjon er i orden, er det Vaktmesterkompaniet med laveste pris som vinner kontrakten. Etter planen skal kontrakt undertegnes etter påske.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Veinettet i Hole, Ringerike og Modum kommer inn i kontrakten fra 1. september 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå