NCC er best på miljøkrav og har fått Oslo-kontrakten
(Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Asfalt: 

NCC er best på miljøkrav og har fått Oslo-kontrakten

Fire aktører leverte tilbud. NCC var ikke billigst, men skåret best på miljødeklarasjoner.

EPD'er (miljødeklarasjoner) var vektet med 30 prosent som tildelingskriterium i asfaltkontrakten i Oslo.

Allerede før jul i 2021 lyste Bymiljøetaten i Oslo ut en asfaltkontrakt for 2022 og 2023.

Den var anslått til mellom 45.000 og 50.000 tonn asfalt i året. Budsjettet for reasfaltering av veinettet var anslått til rundt 65 millioner kroner for 2022.

Så ble det debatt omkring miljøkravene i kontrakten. Kommunen hadde lagt opp til å premiere miljøtiltak for maskiner og utstyr, men aktet ikke å stille krav om miljødeklarasjoner (EPD'er) i konkurransen. Det endte med at Byrådsavdelingen ba Bymiljøetaten om å avlyse konkurransen.

Så ble ny asfaltkontrakt lyst ut, og i den nye konkurransen var EPD'er vektet med 30 prosent.

Og det ga seg utslag.

Vi begynner med pristilbudene, som så slik ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva. Vektede poeng for pris
Total Uteservice 159.903.684 5,00
Vaktmesterkompaniet 163.759.000 4,88
NCC Industry 177.523.176 4,45
Veidekke Industri 248.428.571 2,23

I denne kontrakten er altså tildelingskriteriene vektet slik:

Tildelingskriterium

Vekt

Pris

50 %

Miljø - EPD (klimagassutslipp asfalt)

30 %

Miljø - Klimavennlige kjøretøy og maskiner

20 %

Bymiljøetaten skriver i sitt tildelingsbrev at i denne konkurransen har kriteriet Miljø - EPD vært utslagsgivende. NCC Industry er best og har fått 3,0 vektede poeng. Det nest beste tilbudet på dette området (Total Uteservice) har fått 0,81 vektede poeng, og de andre null.

For kriteriet Miljø - klimavennlige kjøretøy og maskiner har NCC Industry fått 1,27 vektede poeng. Det er mindre enn de andre, som lå på fra 1,31 til 2,0 vektede poeng.

Total summering av de vektede poengene blir dermed seende slik ut:

Entreprenør Totalt vektede poeng summert for alle kriterier
NCC Industry 8,72
Total Uteservice 7,81
Vaktmesterkompaniet 6,79
Veidekke Industri 3,54

NCC er dermed tildelt kontrakten.

Les også

Forsiden akkurat nå