Oslo kommunes budsjettet for reasfaltering av veinettet er i år på cirka 65 millioner kroner.
Oslo kommunes budsjettet for reasfaltering av veinettet er i år på cirka 65 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Bymiljøetaten måtte snu:

Oslo har lyst ut asfaltkontrakten på nytt - måtte endre med krav om EPD

EPD'er vil telle 30 prosent i vurderingen av tilbudene.

Før jul i 2021 lyste Bymiljøetaten i Oslo ut en asfaltkontrakt for 2022 og 2023.

Den var anslått til mellom 45.000 og 50.000 tonn asfalt i året. Budsjettet for reasfaltering av veinettet var anslått til rundt 65 millioner kroner for 2022.

Så ble det debatt omkring miljøkravene i kontrakten. Kommunen hadde lagt opp til å premiere miljøtiltak for maskiner og utstyr, men aktet ikke å stille krav om miljødeklarasjoner (EPD'er) i konkurransen. Det endte med at Byrådsavdelingen ba Bymiljøetaten om å avlyse konkurransen.

Nå er ny asfaltkontrakt lyst ut, og i den nye konkurransen skal EPD'er vektes med 30 prosent.

Slik er vektingen av tildelingskriteriene i den nye kontrakten:

  • Pris: 50 %
  • EPD - produksjon av asfalt: 30 %
  • Miljø - klimavennlige maskiner og utstyr: 20 %

For evaluering av pristilbudene oppgir Bymiljøetaten at det skal brukes en lineær poengmodell. Lavest samlet evalueringssum gis 10 poeng, pris som er 50 prosent høyere gis 5 poeng og pris som er 100 % høyere eller mer gis 0 poeng.

EPD: Vurderingen gjøres på grunnlag av innleverte EPD'er for angitte mengder. Det er verdiene i EPD-modulene A1-A3 og C3-C4 som legges til grunn for evalueringen.

Klimavennlige maskiner og utstyr: Leverandøren med det beste tilbudet på dette tildelingskriteriet vil få 10 poeng. For øvrige tilbud vil det gis poeng som gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste tilbud og øvrige tilbud, heter det i konkurransegrunnlaget.

Kontraktsarbeidet består altså av reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser. Bymiljøetaten har foreslått en rekke veier som skal få ny asfalt i kontraktsperioden, men her kan det bli endringer.

Legging av rød asfalt i sykkelfelt og sykkelbokser er en del av kontraktsarbeidet. På dette området regner etaten med at det skal legges 3780 meter med rød asfalt og 6630 meter med svart asfalt. Sykkeltiltak er prioritert i rekkefølgen av gjennomføring av oppdragene.

Bymiljøetaten opplyser at ved kunngjøring av konkurransen er budsjettet for reasfaltering av veinettet på cirka 65 millioner kroner for 2022. Også her kan det bli endringer.

Tilbudsfrist er 7. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå