Prosjektet, som ble startet opp i 2017 og skulle vært ferdig i 2019, står fortsatt halvferdig.
Prosjektet, som ble startet opp i 2017 og skulle vært ferdig i 2019, står fortsatt halvferdig. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Nå lyser fylket ut kontrakt for å bli ferdig med fylkesvei 573 Hjellestadvegen

Fylket trenger en entreprenør som kan gjøre ferdig overflatearbeidene. Bergen kommune skal komme med en entreprise for VA-arbeidene som gjenstår.

Vestland fylke er kommet med konkurransen som heter Fv. 573 Hjellestadvegen. Gang- og sykkelveg.

Arbeidet består av å ferdigstille arbeidene knyttet til tidligere kontrakt for samme strekning. Ifølge utlysingen er det hovedsakelig overflatearbeider som gjenstår: asfalt, grøntarbeider, mindre murer mot tilstøtende eiendommer og noe grøftearbeider.

Dette oppdraget handlet om å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 556 Hjellestadvegen, fra rundkjøringen i Blomsterdalen til Ådlandstraumen bru. Strekningen er cirka 1850 meter, skulle vært ferdig i 2019, men slik gikk det ikke. I januar i år meldte Veier24 at byggherren hevet kontrakten med entreprenør YIT.

Nå skal altså en konkurranse om en ny kontrakt sørge for at strekningen blir bygd ferdig.

I konkurransegrunnlaget står det at Bergen kommune lyser ut en egen entreprise for de gjenstående VA-arbeidene. Dette oppdraget vil kunne pågå samtidig med arbeidene for fylket, men skal ligge i forkant. Ellers heter det at ledningsetatene skal legge kabler og ledninger i trekkerør langs parsellen. Nytt veilysanlegg skal opp langs hele parsellen.

Sluttdato for fylkets kontrakt er satt til årsskiftet 2022/23.

Det blir tilbudskonferanse på stedet 9. august, og tilbudsfrist er 17. august.

Les også

Forsiden akkurat nå