Trøndelag fylke lyser ut sine første driftskontrakter som veiforvaltere.
Trøndelag fylke lyser ut sine første driftskontrakter som veiforvaltere. (Illustrasjonsfoto: Gaute B. Iversen/Mesta)

Fylkene overtar fylkesveiene

Nå kan entreprenørene regne på de første driftskontraktene for Trøndelag

Fire fylkesveikontrakter er lyst ut.

Trøndelag fylkeskommune vil ha entreprenører til disse kontraktsområdene:

  • Røros
  • Hitra
  • Stjørdal
  • Trondheim

Alle kontraktene har tilbudsfrist 2. mars 2020.

Les også

Driftskontrakt 5002 Hitra 2020-2025

Her er den gamle ordningen med en stor, helårlig kontrakt tilbake, etter at fylket og Vegvesenet forsøkte å lyse ut mer oppdelte kontrakter i området tidligere i år

Kontrakten gjelder Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne og deler av Orkdal kommuner.

Omfang: 553 kilometer fylkesvei og vel 18 kilometer gang- og sykkelvei.

ÅDT: Fra 50 til 7000.

Femårig kontrakt med start 1. september 2020, og byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 2 + 1 år.

8. januar er det tIlbudskonferanse på Sandmoen Kro på Tiller for denne kontrakten.

Les også

Driftskontrakt 5005 Røros 2020-2025

Gjelder Holtålen, Røros, Tydal og Selbu kommuner.

Omfang: 483 kilometer fylkesvei og drøye 18 kilometer tilhørende gang- og sykkelvei.

Trafikken varierer fra 50 til 5600 i ÅDT.

Femårig kontrakt med start 1. september 2020, og byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 2+1 år.

Les også

Driftskontrakt 5007 Stjørdal 2020-2025

Gjelder Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik kommuner.

Omfang: Vel 646 kilometer fylkesvei samt snau seks mil med gang- og sykkelveier.

ÅDT: Opp til 11.000 på det meste.

Femårig kontrakt med start 1. september 2020, og byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 2+1 år.

Les også

Driftskontrakt 5006 Trondheim 2020-2028

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av fylkesveiene i Trondheim og Klæbu, som blir slått sammen til en kommune fra årsskiftet.

Vegnettet: 202 kilometer vei samt nesten 84 kilometer gang- og sykkelvei.

Trafikken er på ÅDT fra 200 til rundt 22.000.

I denne kontrakten er det ikke bare pris som teller. Byggherren har vektet kvalitetskriteriet «evne til leveranse i henhold til kontrakt» med 30 prosent, mens pris er vektet med 70 prosent.

Kontrakten har åtte års varighet, med en opsjon på ett år.

8. januar er det tilbudskonferanse på Sandmoen Kro på Tiller for denne kontrakten.

Forsiden akkurat nå