Vegprofil-Vegprofil-2MB.1000x667
Vegprofil-Vegprofil-2MB.1000x667

Nå har Stortinget vedtatt at smal firefelts er bedre enn 2/3-felts

Veiene må dimensjoneres ut fra et langsiktig behov og god samfunnsøkonomi, sier flertallet som står bak det noe uvanlige vedtaket.

Forslagsstilleren Tor Andre Johnsen (Frp) er svært fornøyd med at et bredt flertall på Stortinget gikk inn for å innføre en ny standard med smal firefelt i stedet for løsningen med 2/3-felt. Johnsen var saksordfører for et forslag fra SV om å bygge mer 2/3-felts motorveier i stedet for firefelts. Det forslaget sa et stort flertall på Stortinget (Ap, H, FrP, Sp, V og KrF) nei til,  og i stedet vedtok å innføre en ny standard med smal firefelt i stedet for 2/3-felt.

Les også: Nye Veier feilinformerer om nytten av firefelts motorveier med 110 km/t

Tor Andre Johnsen er storfornøyd med at han fikke stortingsflertallet med seg på et vedtak for firefeltsveier. Foto: FrP

– De siste sju årene har vi hatt en massiv satsing på å bygge ut et nettverk av firefelts motorveier mellom de største byene i Norge. FrP er opptatt av å tenkte langsiktig og bygge for fremtiden. Da kan vi ikke fortsette å bygge stykkevis og delt, eller dårlige og underdimensjonerte veier med to felt eller 2/3-felt som må utbedres etter få år, forteller Tor Andre Johnsen.

Et sjeldent bredt flertall

I sak 272 S (2019-2020) fra SV om å erstatte firefelt med 2/3-felt, som nylig ble behandlet på Stortinget, skriver Ap, H, FrP, Sp og V bl. a. følgende:

«Et tredje flertall, komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, er av den oppfatning at transportløsningene må dimensjoneres ut fra behovet. Det er ikke god samfunnsøkonomi å bygge veier som er underdimensjonert, der det etter få år må iverksettes nye tiltak.

Det finnes flere eksempler på veiprosjekter som har blitt bygd med 2/3-felt, som kort tid etter ferdigstillelse har måttet omgjøres til firefelts veier for å håndtere kapasitetsbehovet. Det har ført til unødvendige ulemper for de reisende, og unødvendig økte kostnader for staten.»

Les også:  Vegvesenet: Firefeltsveier i områder med lav trafikk koster hundretalls milliarder ekstra

«Dette flertallet gjør også oppmerksom på at Statens vegvesen har utredet smal firefelts vei som et alternativ til 2/3-felts veier, og flertallet er positiv til at det bør etableres som en egen standard i veinormalene. Det er dette flertallets syn at forventet langsiktig utvikling og behov i trafikken legges til grunn når veiene skal dimensjoneres, og det forutsettes selvfølgelig at trafikksikkerheten ivaretas og at samfunnsnytten i prosjektene bedres. Dette flertallets tilnærming bygger på at veiene må dimensjoneres ut fra et langsiktig behov,» heter det i vedtaket.

Les også

– Dyrt og dårlig

Johnsen mener at at 2/3-feltsveier er både dyrt og dårlig, og er derfor glad for at løsningen nå ser ut til å være parkert.

– Prisforskjellen på 2/3-felts og smal firefeltsvei er minimal. Men forskjellen for bilistene er stor. Firefelt gir redusert reisetid, økt kapasitet og reduserte ulykker. Derfor er det bare tull å bygge 2/3-felts. Nå håper jeg at denne måten å bygge vei på parkeres for godt, og aldri hentes frem igjen, sier Johnsen.

Les også

Forsiden akkurat nå