Strekningen er en del av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og går mellom Døle bru og Mandal by. Jobben omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by.
Strekningen er en del av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og går mellom Døle bru og Mandal by. Jobben omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. (Illustrasjon: Nye Veier)

Nå er milliardkontrakten for Mandal øst - Mandal by signert

Innebærer både regulering og bygging av veien.

Det var i juni det ble kjent at Nye Veier hadde valgt å gå videre med BetonmastHæhre om prosjektet som har en pris på rundt 1,5 milliarder kroner. 

Fredag ettermiddag ble det meldt at kontrakten nå er signert. 

Arbeidet omfatter reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by.

BetonmastHæhre Anlegg AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

BetonmastHæhre Anlegg AS og Nye Veier ser frem til å begynne arbeidet med kontrakten Mandal øst - Mandal by. Fra venstre: Prosjektleder Jon Backer (BetonmastHæhre Anlegg), prosjektleder integrert samhandling Olga Wilhelmsen (Nye Veier), utbyggingssjef Vidar Stormark (Nye Veier), rådgiver kontraktsoppfølging, Benedichte Limmestad Hellestøl (Nye Veier), prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (Nye Veier), juridisk fagansvarlig Cathrine Murstad (Nye Veier), daglig leder Gudmund Roen (BetonmastHæhre Anlegg), direktør kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (Nye Veier) og senior rådgiver prosjektstyring Geir Aase (Nye Veier) Foto: Nye Veier

Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging. I slutten av juni ble BetonmastHæhre valgt til som entreprenør til konkretiseringsfasen.

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas i meldingen.

Byggestart er anslått til vinteren 2020. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet. Veien skal stå ferdig sommeren 2022.

LES OGSÅ: Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst - Mandal by

Forsiden akkurat nå