Strekningen er en del av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og går mellom Døle bru og Mandal by. Jobben omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by.
Strekningen er en del av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og går mellom Døle bru og Mandal by. Jobben omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. (Illustrasjon: Nye Veier)

Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst - Mandal by

Fire entreprenører leverte tilbud på jobben med en verdi på halvannen milliard kroner.

– Vi har valgt den entreprenøren vi har som intensjon å inngå avtale med, og vi starter nå med konkretiseringen av selve oppdraget. Endelig kontraktsignering skjer i oktober, og byggestart er anslått til slutten av 2019. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet, forklarer prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas, i en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag. 

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 Kristiansand-Ålgård. Foto: Nye Veier

Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet.

LES OGSÅ: Nå er detaljreguleringen for E39 Mandal øst-Mandal by i gang

I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging.

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 15 prosent når byggherrens makspris er nådd, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.
  • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.
  • Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

– Dette er starten på et svært spennende prosjekt. Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i pressemeldingen.

Disse leverte tilbud på jobben: 

BetonmastHære

Itinera S.p.A

AF Gruppen

Veidekke Entreprenør

Forsiden akkurat nå