Nå er første konkurranse på megaprosjektet over Bjørnafjorden lyst ut
(Foto: Statens vegvesen)

Nå er første konkurranse på megaprosjektet over Bjørnafjorden lyst ut

Trenger to rådgivergrupper som skal jobbe ned to parallelle konseptutredningsoppdrag.

Fjordkryssingen over Bjørnafjorden er det største prosjektet på Fergefri E39.

Nå leter Statens vegvesen etter to rådgivergrupper som gjennom en periode på ti måneder skal jobbe med å videreutvikle og dokumentere fire nominerte varianter av flytebruløsning. 

Vegvesenet skal i løpet av 2019 innstille på valg av konkret løsning.

LES OGSÅ: Fergefri E39: Vegvesenet frir til offshore- og maritimbransjen

Alternativ 1: Flytebru som i horisontalplanet fungerer som en buebru. Bruen er fastholdt kun i hver ende.

Alternativ 2: Flytebru som i horisontalplanet fungerer som en buebru tilsvarende som 1. I tillegg inngår forankringssystem. Forankringssystemet tenkes kun aktivert ved en mulig ekstremhendelse, og skal i slik situasjon kunne forhindre en progressiv bruddutvikling for konstruksjonen som ellers ikke kan utelukkes.

Alternativ 3: Flytebru som i horisontalplanet fungerer som en bjelkebru. Bruen er fastholdt i hver ende, og har i tillegg forankringsliner til ankere på sjøbunnen. Forankringslinene besørger nødvendig stivhet for bruen i horisontalplanet. Bruen er rettlinjet i horisontalplanet.

Alternativ 4: Flytebru som er liknende til 3, men i dette alternativet er kun høgbrudelen av brua rettlinjet. Flytebrudelen er krum.

De som vil utføre oppdraget, må levere inn anbud innen 10. september i år. 

Les hele utlysningen på Doffin,

Forsiden akkurat nå