Marthinsen & Duvholt ligger best an i den aller siste E18-kontrakten ved Larvik
(Foto: Statens vegvesen)

Marthinsen & Duvholt ligger best an i den aller siste E18-kontrakten ved Larvik

Nå skal den gamle europaveien bli gang- og sykkelvei. Marthinsen & Duvholt har tidligere hatt oppdraget med å bygge om lokalveiene i området, og har lavest pris også på dette oppdraget.

Tre entreprenører har gitt pristilbud etter at Vegvesenet lyste ut en entreprise for såkalt etterbruk av gamle E18 ved Larvik.

Og det er disse tre:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Marthinsen & Duvholt 20.049.923
Arne Olav Lund 26.920.849
Morgedal Entreprenør 26.984.260

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Gamle E18 skal bygges om til en gang- og sykkelvei med rulleskibane på strekningen Bommestad-Larvikporten. Dessuten skal deponier som er brukt i E18-utbyggingen ferdigstilles. Entreprenøren skal også etablere korte strekninger med nytt fortau og gang- og sykkelvei, samt ny tømmerbilveg. Eksisterende kulverter skal utbedres og/eller heves. I tillegg skal det graves ut et vannspeil under deler av Farrisbrua på Farriseidet.

Les også

Forsiden akkurat nå