Nytt oppdrag: Gamle E18 ved Larvik skal bli sykkelvei med rulleskibane
(Foto: Statens vegvesen)

Nytt oppdrag: Gamle E18 ved Larvik skal bli sykkelvei med rulleskibane

Entreprenøren har seks måneder på seg.

Vegvesenet lyser nå ut en entreprise for såkalt etterbruk av gamle E18 ved Larvik. Prosjektet er en del av utbyggingen av E18 Bommestad-Sky i søndre Vestfold.

Gamle E18 skal bygges om til en gang- og sykkelvei med rulleskibane på strekningen Bommestad-Larvikporten. Dessuten skal deponier som er brukt i E18-utbyggingen ferdigstilles. Entreprenøren skal også etablere korte strekninger med nytt fortau og gang- og sykkelvei, samt ny tømmerbilveg. Eksisterende kulverter skal utbedres og/eller heves. I tillegg skal det graves ut et vannspeil under deler av Farrisbrua på Farriseidet.

Arbeidet kan starte tidligst 6. april 2021, og frist for ferdigstilling er 7. oktober.

Byggherren avholder digital tilbudskonferanse 13. januar.

Frist for å gi tilbud er 17. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå