Fra E6 ned fra Saltfjellet mot Rognan.
Fra E6 ned fra Saltfjellet mot Rognan. (Foto: Jon Hauge)

Lyser ut drift av riksveiene i Salten

Klart for ny femårig riksveikontrakt i Salten til rundt 300 mill

410 kilometer vei skal brøytes og holdes i stand.

Nordland fylke har nylig lyst ut driften av fylkesveiene i Salten, og nå kommer Vegvesenet med riksveikontrakten. Den heter formelt 9502 Salten 2020-2025.

Det er først og fremst drift av riksveiene det er snakk om, og det skal foregå i disse kommunene: Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold og Hamarøy, samt deler av Rana kommune.

Kontraktsområdet utgjør grovt fortalt det samme som de to gamle driftskontraktene 1806 og 1807, som Mesta har driften av fram til og med august i år.

Veinettet i den nye riksveikontrakten er totalt på vel 410 kilometer, og fordeler seg slik:

  • Cirka 367 km riksvei
  • Nesten 40 km gang- og sykkelriksvei
  • 0,5 km kommunal vei
  • Snaue 3,5 km privat vei (tidligere riksvei 77 Junkerdalsura)

Den private veien er vanligvis stengt, men skal fungere som beredskapsvei.

Trafikken: ÅDT er på fra 120 til 24.000.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Fristen for å melde sin interesse og sende inn tilbud er 2. april.

 

Les også

Forsiden akkurat nå