(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: NTB Scanpix)

Nå kommer Nordland fylke med sine første driftskontrakter

De to kontraktene i Salten er på nesten 1200 kilometer fylkesvei.

Nå er det Nordland fylkeskommune som skal sørge for at fylkesveiene er vinteråpne og vedlikeholdt. De to kontraktene i Salten som nå lyses ut er av litt forskjellig størrelse.

Driftskontrakt 1807 Nord-Salten 2020-2025 er den minste, og gjelder fylkesveiene i Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy kommuner.

Vegnettet som omfattes av kontrakten består av 472 kilometer vei, hvorav drøye tre kilometer er gang- og sykkelvei. ÅDT er på rundt 1500 på det meste.

Driftskontrakt 1805 Sør-Salten 2020-2025 består av over 700 kilometer vei inkludert over 22 kilometer med gang- og sykkelvei. Kontrakten dekker kommunene Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy. Fra og med 2023 og 2024 skal entreprenøren også ha ansvaret for et par spesifiserte grøntanlegg. ÅDT er på rundt 8500 på det meste.

Begge kontrakter gjelder altså fra og med september 2020 til og august 2025. Byggherren har opsjon på å forlenge kontraktene med 12 måneder.

For begge kontrakter gjelder også at arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, i henhold til mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner.

Det blir tilbudskonferanse i Fylkeshuset i Bodø 3. mars.

Tilbudsfrist: 30. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå