De kommende års veivedlikehold på Innlandet blir lyst ut på nyåret.
De kommende års veivedlikehold på Innlandet blir lyst ut på nyåret. (Illustrasjonsfoto: Gaute B. Iversen/Mesta)

Fylkene overtar fylkesveiene

Innlandet skal lyse ut fem driftskontrakter i januar

Inviterte hele entreprenørbransjen til møte.

Disse driftskontraktene i nye Innlandet fylkeskommune løper ut i august 2020:

  • Nord-Gudbrandsdal/Ottadalen
  • Sør-Gudbrandsdal
  • Nord-Østerdal
  • Sør-Østerdal
  • Rendalen/Engerdal/Trysil

Innlandet fylkeskommune vil i januar lyse ut nye anbudskontrakter for de fem driftsområdene slik at nye entreprenører kan overta fra 1. september 2020, melder fylket i en pressemelding.

Les også

Nye driftskontrakter

– Vi jobber for tiden med å utarbeide nye driftskontrakter. Dette er et omfattende arbeid blant annet fordi beskrivelser må endres. Det er også viktig å fastsette standard for fylkesvegnettet, sier fagleder Knut Arne Berg i Innlandet fylkeskommune i meldingen.

Rundt 40 representanter fra ulike entreprenører fikk nylig en orientering om kommende driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune. Bilde: Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen ønsker innspill fra entreprenørbransjen på sine planer om konkurranser, og inviterte nylig entreprenørbransjen til møte.

Innlandet fylkeskommune har fra nyttår ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei. Fylkeskommunen skal blant annet skal gjennomføre drift og vedlikehold av veiene.

– Vi ønsker i fremtiden å gjøre mer tilstandsregistrering i egen regi sammenlignet med det som har vært tilfellet frem til nå, fortalte fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune under møtet med entreprenørbransjen.

Les også

Flere vedlikeholdskontrakter lyses ut

Innlandet fylkeskommune vil i løpet av 2020 lyse ut flere vedlikeholdskontrakter, som Veier24 tidligere har skrevet om.

– Våren 2020 kommer vi til å lyse ut en rekkverkskontrakt, og vi vurderer om den skal gjelde for hele Innlandet. En felleskontrakt med Vegvesenet om drift og vedlikehold av elektriske og automasjonstekniske anlegg vil også lyses ut i løpet av 2020. I løpet av februar/mars vil vi i tillegg lyse ut én til to kontrakter for å få gjort forarbeider slik som grøfting, stikkrenner, kummer og forsterkning av fylkesveger. I februar vil det også lyses ut kontrakter for dekkelegging for ulike geografiske områder. Antallet dekkekontrakter avhenger av økonomiske tildelinger, forklarte Svingheim representantene fra entreprenørbransjen.

Les også

Forsiden akkurat nå