Fra nyttår er det fylkene selv som har ansvar for å utbedre fylkesveiene. Innlandet fylke har begynte å lyse ut vedlikeholdskontrakter.
Fra nyttår er det fylkene selv som har ansvar for å utbedre fylkesveiene. Innlandet fylke har begynte å lyse ut vedlikeholdskontrakter. (Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Like før fylkene overtar fylkesveiene

Innlandet fylke lyser ut 6-10 vedlikeholdskontrakter over nyttår

Det nye fylket vil korte ned på tilbudsfristene.

Hedmark fylkeskommune (en del av Innlandet fylkeskommune fra nyttår) har kunngjort at etaten i januar og februar lyser ut et sted mellom seks og ti kontrakter for veivedlikehold i Innlandet.

Det blir både ettårige og flerårige kontrakter.

Kontraktene vil dreie seg om forskjellige typer veivedlikehold.

Forarbeidskontraktene inneholder:

 • Reetablering av grøfter
 • Skifte av defekte stikkrenner og avkjøringsrenner
 • Rensk av kummer og sluk
 • Utbedring av kantheng
 • Punktvise masseutskiftinger som er kortere enn 30 meter for å fjerne store steiner som kommer opp gjennom vegkroppen.

Asfaltkontraktene inneholder:

 • Fjerning av torvkant
 • Feiing
 • Fresing
 • Oppretting og nye slitelag på veinettet

Forsterkningskontraktene inneholder:

 • Reetablering av grøfter
 • Skifte av defekte stikkrenner og avkjøringsrenner
 • Dypstabilisering med tilsetting av bitumen
 • Nytt bærelag ved behov
 • Nytt slitelag

Rekkverkskontraktene inneholder:

 • Rehabilitering, skadeutbedring og nysetting av vei- og brurekkverk

Fylkeskommunen har nylig sendt ut en veiledende kunngjøring for å redusere tilbudsfristen for kontraktene.

Anslått dato for når kontraktene kommer ut i markedet er 15.  januar 2020.

Startdato for kontraktene er anslått til 2. mai 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå