Rivearbeidene har startet, og rekkverket demonteres. (Foto: Tine Sørbye/Statens vegvesen)
Brudekket i betong sages opp i passende stykker. (Foto: Tine Sørbye/Statens vegvesen)
Deler av brudekket skjæres opp og heises vekk bit for bit. (Foto: Runar Slåttun/Hæhre)
Brubitene lag på lag etter oppsaging og fjerning. (Foto: Runar Slåttun/Hæhre)
Brua hvilte på tre stjålbjelker, som til slutt fjernes en etter en. (Foto: Tine Sørbye/Statens vegvesen)
Siste stålbjelke løftes vekk fra gamle Skjøiten bru. (Foto: Runar Slåttun/Hæhre)

Se bilder fra demonteringen:

Her har siste rest av gamle Skjøiten gått fløyten

Det tok bare fire dager, så var den 85 år gamle brua på riksvei 52 i Hemsedal historie.

For halvannen måned siden pensjonerte brua seg, da ei ny og moderne bru over Mørkedøla ble åpnet sent i juni. Gamle Skjøiten bru hadde tjent veitransporten mellom Østlandet og Vestlandet i tre generasjoner, skriver Vegvesenet i en melding.

Sagd opp i biter

Nå er brua fra 1937 demontert og sagd opp i biter. I forrige uke ble jobben gjort av entreprenøren Hæhre.

– Det var en grei jobb, men vi måtte gjøre det på en skånsom måte over elva Mørkedøla. Det synes jeg vi klarte godt, forteller Runar Slåttun i Hæhre. Med en spesialsag ble brubanen i betong skåret opp i passende kakebiter og løftet vekk.

25 tonn stål gjenbrukes

Med tre 6,5 tonn tunge stålbjelker i bunnen, bruarmering og rekkverk blir om lag 25 tonn stål og jern sendt til Metalico på Gjøvik for gjenvinning og gjenbruk. Nå gjenstår finpuss av de gamle brukarene på hver side og sikring med gjerde.

Så skal området der gamleveien er gravd opp og fjernet restaureres for grunneieren til eget bruk.

Les også

Forsiden akkurat nå