Gjemnessundbrua på E39 er et mektig skue ovenfra.
Gjemnessundbrua på E39 er et mektig skue ovenfra. (Foto: Statens vegvesen)

Gjemnessundbrua på E39 skal pusses opp over tre år

Hele stålkassa skal få nytt overflatebelegg.

E39 Gjemnessundbrua i Møre og Romsdal skal få nytt overflatebelegg. Brua er ei stålkasse-hengebru på 1257 meter, og ble åpnet i 1991. Tiltaket er en del av Vegvesenets koronaprosjekter som ble bestemt i fjor.

Stålkassa befinner seg på hengespennet på Gjemnessundbrua, mellom akse 14 og 15. Hengespennet er 625 meter langt. Veibanen er sju meter bred og har en ÅDT på 3400. Gangfeltet har en føringsbredde på 2.5 meter. Gangbanen og veibanen er adskilt med et kjøresterkt innerrekverk.

Overflatene på hengekassa på brua skal fornyes. Foto: Statens vegvesen

Hele stålkassa skal vedlikeholdes og få nytt overflatebelegg. Enkelte områder har uvanlig store variasjoner i sinktykkelse. De planlagte mengdene som nå skal brukes tar høyde for både fornying av toppstrøk og oppbygging av nytt såkalt duplekssystem med sink på deler av brua. Men antall runder med sandblåsing og sliping kan variere stort fra seksjon til seksjon.

Les også

Vær og vind bestemmer en del

Byggherren regner stort sett med at prosjektet vil forløpe i en fast syklus som tar omtrent to måneder hvis vær og vind ikke skaper problemer. En syklus regnes fra stillasmontasje av et felt begynner, og til overflatebehandlingen er utført og stillaset er ferdig revet.

Vegvesenet legger opp til at månedene fra og med april til og med november er de aktuelle månedene for å påføre overflatebehandling. Dette innebærer at jobben deles opp i seks felt på 100 meter hver. Med optimal utførelsestid på 12 måneder betyr det at jobben tar to år. Ut fra erfaringer med tilsvarende arbeider på Bergsøysundbrua
legger Vegvesenet inn ett år ekstra med tid for å ivareta god HMS og å ha god tid til  å håndtere vær, vind eller andre omstendigheter.

Sluttdato er dermed satt til 30. oktober 2023.

En praktisk hindring: Mellom akse 6 og 9 på bruas sørlige side hekker det krykkjer. Dermed må forstyrrende aktivitet ikke foregå nærmere enn 250 meter i hekkesesongen, og det setter en stopper for anleggsarbeid der mellom 1. mars og 31. juli. Entreprenøren kan ikke arbeide nærmere enn 120 meter fra søndre betongtårn i denne perioden.

Tilbudskonferanse finner sted i Molde 10. februar, og frist for å gi tilbud er 24. februar.

 

Forsiden akkurat nå