PROSJEKTER

Slik skal Vegvesenet bruke korona-millionene

De første prosjektene kan settes i gang etter fellesferien.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Illustrasjonsfoto: Knut Opeide, Statens vegvesen
29. juni 2020 - 09:52

430 nye koronamillioner til utbedringer på riksveiene sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten. De 600 første koronamillionene har allerede gitt resultater i form av ny asfalt, fjellsikring, rekkverk, støyskjermer og utbedring av tunneler – fra Agder til Nordkapp.

Les også

Sysselsetting i høst

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Tiltakene er fordelt på riksveier over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på veinettet og gi bedre trafikksikkerhet.

I tillegg til disse prosjektene er fem av korona-millionene øremerket skilting til nasjonalparker.

Les også

Større prosjekter

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, Høydalsbrua på E134 i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.

Les også

Gode resultater

Den første koronapakken for riksveiene har allerede hatt stor betydning for sysselsettingen. For Hammerfest-bedriften Gagama Elektro har koronamillionene bokstavelig talt skapt lys i tunnelen, da permitterte ansatte kunne hentes tilbake for å installere LED-lys i tunnelene på E69 mot Nordkapp.

Over hele landet er fjellskjæringer sikret, rasteplasser oppgradert, stikkrenner, drenering og grøfter rustet opp, dårlige masser er skiftet ut, samt det pågår elektro-arbeid i flere tunneler.

Les også

Nødvendige utbedringer

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Slik skal korona-millionene brukes i de forskjellige regionene:

Region sør:

 • Ekstra dekkelegging for 11 millioner kr i Agder og Vestfold og Telemark
 • Fjellsikring langs riksvei 9

 • Kantforsterkning langs riksvei 9

 • Rekkverk og utbedring av sideterreng. Dette blir en forlengelse av det arbeidet som allerede er satt i gang med de første korona-midlene.

 • Diverse elektro-arbeid i tunneler langs E18, E134 og riksvei 36.

 • Skredforebygging på Haukeli

 • Sykkeltiltak langs riksvei 36 Årnes-Gvarv, riksvei 9 og riksvei 41.

Les også

Region øst:

 • 33 millioner kr til dekkelegging og oppmerking i hele regionen
 • Inspeksjon og sikring av fjellskjæringer langs E16 i Valdres
 • Utbedring av skader på E16 Nes-Hønefoss
 • Flomsikring av Mosbekken ved E6
 • Utbedring av rensebasseng E18 Østfold
 • Utbedring av E6 Dombås
 • Rydding av sideterreng langs riksvei 2, riksvei 3 og riksvei 15
 • Rehabilitering av eksisterende støyskjermer
 • Riving av gammelt terminalbygg ved Moss fergekai
 • Forsterkning langs E6 i Østfold
 • Utskifting av stikkrenner/kulverter
 • Utbedring av vei, stikkrenner, kantforsterkning langs E16 Hedmark
 • Utbedring av gang- og sykkelvei langs E6 Mosseveien
 • Rensk og plastring av skjæring riksvei 3 Evenstad
 • Rekkverk Oslo og E18 Drammen-Asker.
 • Forarbeid før dekkelegging riksvei 7/riksvei 52
 • Oppgradering Lindelia rasteplass riksvei 7
 • Skogrydding langs E16
Les også

Region vest:

 • Dekkelegging for 22 millioner kr i hele regionen
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen
 • Oppgradering av samband i tunneler på riksvei 13 Suldal
 • Snunisje brøytebil Strynefjellet og Fjærlandstunnelen
 • Skredsikring E39
 • Fornye fendring ved E39 Oppedal ferjekai
 • Gang- og sykkeltiltak E134 Ølen
 • Riksvei 5 Fodnestunnelen, rensk og bolting
 • Rekkverk gang- og sykkelvei
 • Diverse tiltak for sykkel, rekkverk og elektroarbeid
 • Utbedring veilys E39 Tasta
 • Vifter i riksvei 15 Ospelidtunnelen
Les også

Region midt:

 • 11 millioner kr ekstra til dekkelegging i Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Utbedre trafikksignalanlegg E39 Molde
 • Skifte ut veilys til LED på E39 i Nordmøre og Romsdal
 • Skifte rekkverk langs E14, E39 og riksvei 70
 • Fjellsikring E39 Bergsøya/Halsa
 • Bytte ut stikkrenner E6
 • Renovering toalettanlegg E39 Ørskogfjellet
 • Skifte ut masse, riksvei 70
 • Ny kantstein langs fortau riksvei 70 Kristiansund
 • Utbedring av veglysanlegg E39 Ålesund
 • Forsterke vegoppmerking E6 Klett og Kvam
 • Utbedre og oppgradere trafikksignalanlegg E136 Ålesund
 • Ulike tiltak etter sykkelinspeksjoner i Møre og Romsdal
Les også

Region nord:

 • 23 millioner kr til dekkelegging av riks- og europaveier i nord
 • Drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksveinettet
 • Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland
 • Oppgradering av veilys
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell
 • Utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms
 • Utbedring av støyskjerm E6 Nordland og riksvei 83 Troms
 • Nye skilt riksvei 83 og riksvei 85
 • Tiltak etter sykkelveiinspeksjoner i hele regionen
 • Utvidet bruvedlikehold over hele riksveinettet
Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.