En del brufuger på riksveiene på Østlandet er dårlige, og nå skal de skiftes ut og repareres.
En del brufuger på riksveiene på Østlandet er dårlige, og nå skal de skiftes ut og repareres. (Foto: Statens vegvesen)

Fugeoppdrag i Oslo og deler av Viken: Veisikring har laveste pris

Fire firmaer ville ha denne jobben.

Statens vegvesen har bedt om tilbud på reparasjon og utskifting av fuger på bruer i Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold.

Disse fire entreprenørene hadde sendt inn tilbud på jobben da fristen var ute: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Veisikring 8.542.527
Consolvo 10.315.791
BMO Entreprenør 11.026.933
Mesta 21.221.707

Arbeidene skal utføres i 2022 og 2023. Statens vegvesen har opsjon på å utvide kontrakten med 1 + 1 år.

Les ogsåForsiden akkurat nå