Tildeling av kontrakten vil trolig skje i begynnelsen av juni, og anleggsarbeidet starter da opp i løpet av sommeren , opplyser Stratens vegvesen.
Tildeling av kontrakten vil trolig skje i begynnelsen av juni, og anleggsarbeidet starter da opp i løpet av sommeren , opplyser Stratens vegvesen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Fire har levert tilbud på entreprisen E39 mellom Lønset og Hjelset

Bertelsen & Garpestad, Hæhre Entreprenør, Peab Anlegg og arbeidsfellesskapet Syltern Christie er de prekvalifiserte entreprenørene som har gitt tilbud på oppdraget.

Det melder Statens vegvesen, som opplyser at tilbudene nå skal vurderes på grunnlag av de tildelingskriteriene som gjelder for konkurransen.

I tillegg til pris blir organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføringsplan samt ivaretakelse av HMS og klima lagt vekt på i evalueringen.

– Etter evalueringen vil hver enkelt tilbyder bli invitert til forhandlingsmøte og får deretter muligheten til å forbedre sitt tilbud. Frist for innlevering av endelig tilbud er i slutten av mai, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Tildeling av kontrakten vil trolig skje i begynnelsen av juni, og anleggsarbeidet starter da opp i løpet av sommeren og ferdigstilles senest våren 2024.

Les også

Skal bygge 9,3 kilometer ny vei

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise, og det innebærer at firmaet som blir tildelt oppdraget både skal prosjektere og stå for selve utbyggingen av den nye veien.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Veien får to og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t. Dagens vei har 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av dem med dårlig sikt. Trafikantene vil spare mellom og tre og fire minutt på strekninga når ny vei står ferdig.

I tillegg til 9,3 kilometer ny europavei med planfrie kryss i begge ender, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

  • åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner
  • åtte bruer på mellom 15 og 90 meter
  • en firefelts miljøtunnel på 100 meter

Styringsrammen for prosjektet er av Stortinget satt til 1300 mill. 2020-kr, mens kostnadsrammen er satt til 1450 mill. 2020-kr.

Les også

Forsiden akkurat nå