Fire firmaer vil bygge ny parsell av Bussveien i Rogaland
(Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune)

Fire firmaer vil bygge ny parsell av Bussveien i Rogaland

Tre lokale selskaper er med i konkurransen.

Rogaland fylke lyste tidligere i år ut en ny parsell i prosjektet fylkesvei 44 Bussveien: Nådlandsbråtet-Hans og Grete stien. Her skal det bygges kollektivfelt og fylkesveien skal utvides over en strekning på 1200 meter.

Denne konkurransen skal evalueres i to trinn: Først kvalitet, så pris. Evalueringsgruppen skal først vurdere de innsendte planene før konvoluttene med selve pristilbudet åpnes.

Disse fire har sendt inn tilbud i konkurransen:

  • Bjelland
  • Grunn Service
  • Risa
  • Skanska Norge

Noen hovedelementer i prosjektet:

  • Fylkesvei 44: bygging av to kjørefelt á 3,5 meter, sykkelfelt og fortau på begge sider samt to midtstilte kjørefelter for busser. Lengde: Ca 1200 meter.
  • Kommunale veier
  • Ny kulvert ved Forusmyra

Dato for ferdigstilling er satt til 30. september 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå