I dette området kommer den nye parsellen av Bussveien.
I dette området kommer den nye parsellen av Bussveien. (Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune)

Nytt prosjekt i Bussveien skal være ferdig i 2025: 1200 meter fylkesvei skal utvides

Det hele skal være ferdig høsten 2025.

I prosjektet fylkesvei 44 Bussveien i Rogaland er tiden nå inne for parsellen Nådlandsbråtet-Hans og Grete stien. Her skal det bygges kollektivfelt og fylkesveien skal utvides over en strekning på 1200 meter.

Og det drar med seg en god del annet: Det blir mye spunting, plasstøpte murer og støyskjermer, og en ny kulvert med fire armer skal bygges.

Dessuten skal blant annet de kommunale veiene Nådlandsbråtet og Nådlandskroken bygges sammen med felles utkjørsel til Forusbeen. Og det skal bygges ny forbindelse mellom Hans og Grete stien og Kari Trestakks vei. Høyspentkabler og kommunale og statlige ledninger skal legges om.

Det er et tettbygd område. Byggherren stiller strenge krav til estetikk, til at trafikken får flyte og til støyhåndtering. I konkurransegrunnlaget heter det seg at risiko og kostnader for forsinkelse av trafikkflyten i sin helhet ligger hos entreprenøren.

Noen av hovedelementene i prosjektet:

  • Fylkesvei 44: bygging av to kjørefelt á 3,5 meter, sykkelfelt og fortau på begge sider samt to midtstilte kjørefelter for busser. Lengde: Ca 1200 meter.
  • Kommunale veier
  • Ny kulvert ved Forusmyra
  • Permanente og midlertidige støyskjermer
  • Plasstøpt mur i forskjellige høyder
  • Natursteinsmurer i forskjellige høyder og materialer

Dato for ferdigstilling er satt til 30. september 2025.

Ikke hvem som helst kan begi seg inn på dette kompliserte prosjektet. Fylket stiller blant annet som minimumskrav at leverandøren skal ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum 150 millioner kroner for de siste tre regnskapsårene. Og: Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 prosent av årsomsetning.

Fylket holder tilbudskonferanse 3. mars, og tilbudsfrist er 31. mars.

Les også

 

Forsiden akkurat nå