Etter to års krangel om Garderveien: Viken fylkeskommune og Askim Entreprenør har inngått forlik
(Foto: Viken fylkeskommune)

Etter to års krangel om Garderveien: Viken fylkeskommune og Askim Entreprenør har inngått forlik

Saken mellom Viken fylkeskommune og Askim Entreprenør har versert i rettsapparatet etter byggingen av ny Gardervei på Romerike. Nå er det inngått forlik.

Saken gjelder utbyggingsprosjektet fylkesvei 279 Ny Gardervei på Romerike. Prosjektet ble satt i gang mens det var Statens vegvesen som hadde ansvaret for utbygging av fylkesveiene.

Kontrakten ble inngått i 2018. Kort tid etter dette oppsto det uenigheter mellom byggherre og entreprenør om prosjektet. I forbindelse med regionreformen overtok Viken byggherreansvaret fra 1. januar 2020.  

I 2020 tok Askim Entreprenør ut stevning mot Viken fylkeskommune. Viken ble dømt i tingretten til å betale det Askim Entreprenør krevde med et lite fradrag

Viken fylkeskommune anket tingrettens dom inn for lagmannsretten.

Forliket innebærer at alle uenigheter knyttet til prosjektet er endelig løst mellom partene.

Viken anerkjenner både den innsats og den kompetanse som Askim Entreprenør har bidratt med i prosjektet. Videre anerkjenner Viken at Askims planlagte gjennomføring av prosjektet ikke lot seg realisere, og at Askim ikke kan klandres for dette.

I framtidige konkurranser vil fylkeskommunen behandle Askim Entreprenør på lik linje med alle andre tilbydere, heter det i en pressemelding.

Viken fylkeskommune ved fylkesrådet og Askim Entreprenør anser saken som avsluttet.

Les også

 

Forsiden akkurat nå